نویسنده = فریبرز عباسی
تعداد مقالات: 13

1

اثر شیوة خاک‌ورزی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر حرکت آب و نیترات در اراضی شمال خوزستان

تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی Irrigation and Drainage Structures Engineering Research
دوره 12، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-18
محمد خرمیان؛ سعید برومند نسب؛ فریبرز عباسی؛ سید رضا اشرفی زاده

2

ارزیابی برخی روش‌های غیر‌مستقیم تخمین ویژگی‌های هیدرولیکی خاک برای شبیه‌سازی رطوبت در یک خاک لوم‌شنی

تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی Irrigation and Drainage Structures Engineering Research
دوره 9، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 31-44
فریبرز عباسی

3

ارزیابی فنی و اقتصادی آبیاری با لوله‌های کم‌فشار (هیدروفلوم) و مقایسه آن با آبیاری سنتی و بارانی

تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی Irrigation and Drainage Structures Engineering Research
دوره 11، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 73-84
علی قدمی فیروز آبادی؛ سید محسن سیدان؛ فریبرز عباسی

4

ارزیابی مدل EVALUE برای تخمین ضریب زبری مانینگ در آبیاری جویچه‌ای

تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی Irrigation and Drainage Structures Engineering Research
دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 83-94
هادی رمضانی اعتدالی؛ عبدالمجید لیاقت؛ فریبرز عباسی

5

ارزیابی وضعیت راندمان آب آبیاری در ایران

تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی Irrigation and Drainage Structures Engineering Research
دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 113-120
فریبرز عباسی؛ فرحناز سهراب؛ نادر عباسی

6

برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل تجربی و مدل عددی HYDRUS-2D در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی

تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی Irrigation and Drainage Structures Engineering Research
دوره 15، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-14
مژده خلیلی؛ مهدی اکبری؛ ابوطالب هزارجریبی؛ مهدی ذاکری‌نیا؛ فریبرز عباسی

7

برآورد آب مصرفی در بخش کشاورزی به روش بیلان آب

تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی Irrigation and Drainage Structures Engineering Research
دوره 18، شماره 68، تابستان 1396، صفحه 17-32
ابوالفضل ناصری؛ فریبرز عباسی؛ مهدی اکبری

8

بررسی تأثیر مدیریت‌های زراعی و آبیاری در بهبود کارایی مصرف آب ذرت (مطالعه موردی شبکه آبیاری دز)

تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی Irrigation and Drainage Structures Engineering Research
دوره 12، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 35-50
منصور معیری؛ ابراهیم پذیرا؛ حمید سیادت؛ فریبرز عباسی؛ فریدون کاوه

9

بررسی تغییرات هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از روش معکوس

تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی Irrigation and Drainage Structures Engineering Research
دوره 8، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 17-30
مهدی ذاکری‌نیا؛ فریبرز عباسی؛ تیمور سهرابی

10

بررسی جذب کادمیوم از محیط ریشه و تجمع آن در اندام‌های مختلف محصولات جالیزی رایج ایران

تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی Irrigation and Drainage Structures Engineering Research
دوره 10، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 31-44
بهمن یارقلی؛ فریبرز عباسی؛ عبدالمجید لیاقت

11

بررسی روند تغییرات نیترات و آمونیم در نیمرخ خاک با استفاده از مدل ریاضی LEACHN

تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی Irrigation and Drainage Structures Engineering Research
دوره 9، شماره 1، بهار 1387، صفحه 31-48
محمد جلینی؛ فریبرز عباسی

12

بهینه کردن پارامترهای طراحی و مدیریت آبیاری نواری: مطالعۀ موردی شبکۀ آبیاری و زهکشی رامشیر

تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی Irrigation and Drainage Structures Engineering Research
دوره 17، شماره 66، بهار 1395، صفحه 55-70
نادر حیدری؛ فریبرز عباسی

13

مقایسة برخی شاخص های مدیریت مصرف آب در تولید ذرت علوفه ای در پایاب شبکه های آبیاری مدرن و سنتی

تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی Irrigation and Drainage Structures Engineering Research
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1397
فریبرز عباسی؛ ابوالفضل ناصری؛ محمدمهدی نخجوانی مقدم؛ نادر سلامتی؛ محمد جلینی؛ محمد خرمیان؛ سید ابراهیم دهقانیان؛ افشین یوسف گمرکچی؛ علیرضا اسلامی؛ کرامت اخوان؛ مسعود فرزام نیا؛ جواد باغانی؛ نادر عباسی؛ مهدی اکبریContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.