کلیدواژه‌ها = برنج
تعداد مقالات: 62

1

The Thrips genus-group (Thysanoptera: Thripidae) in Iran

نامه انجمن حشره شناسی ایران
دوره 27، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 29-36
L. A. Mound؛ P. Azemayesh Fard؛ K. Minaei

2

اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج به روش خشکه‌کاری در منطقه شاوور خوزستان

تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی Irrigation and Drainage Structures Engineering Research
دوره 7، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 89-100
الیاس دهقان؛ مرتضی الماسی

3

اثر ژنتیکی برخی از صفات کیفیت تغذیه‌ای در برنج

به نژادی نهال و بذر
دوره 28، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 445-463
پیمان شریفی؛ علیرضا اسلامی

4

اثر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه چند رقم برنج

به نژادی نهال و بذر
دوره 23، شماره 1، بهار 1386، صفحه 113-121
یوسف نیک نژاد؛ رضا ضرغامی؛ مرتضی نصیری؛ همت اله پیردشتی

5

اثر مدت زمان و غلظت تیمار کلشی سین برفراوانی تولید برنج دابل هاپلویید

پژوهش های کاربردی زراعی
دوره 27، شماره 104، پاییز 1393، صفحه 2-8
غلامرضا بخشی خانیکی؛ علی اکبر عبادی؛ محمود صیادی

6

اثر میزان بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی در انواع روش‌های کاشت مستقیم

به زراعی نهال و بذر
دوره 31، شماره 1، بهار 1394، صفحه 37-56
نسیم غلامی رضوانی؛ مسعود اصفهانی؛ شادی کعبی رهنما؛ علی اعلمی؛ مجید نحوی

7

اثر میزان بذر بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک مرتبط با خوابیدگی بوته در انواع روش‌های کاشت مستقیم برنج رقم هاشمی

به زراعی نهال و بذر
دوره 30، شماره 1، بهار 1393، صفحه 61-85
مسعود اصفهانی؛ نسیم غلامی‌رضوانی؛ شادی کعبی‌رهنما؛ علی اعلمی؛ مجید نحوی؛ محمدرضا علیزاده

8

اثر مقدار و زمان مصرف ورمی‌کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم هاشمی

پژوهش های کاربردی زراعی
دوره 30، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 70-80
نوراله خیری

9

ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگی‌های کریستالی و میکروسکوپی گرانول‌های نشاستۀ برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ (RSM)

تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی Irrigation and Drainage Structures Engineering Research
دوره 14، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 13-24
رضا فرهمندفر؛ سیدعلی مرتضوی؛ رسول کدخدایی؛ فریده طباطبایی‌یزدی؛ آرش کوچکی؛ مریم حسینی

10

ارزیابی پارامترهای ژنتیکی صفات زراعی موثر بر عملکرد در برخی ارقام برنج ایرانی

پژوهش های کاربردی زراعی
دوره 28، شماره 106، بهار 1394، صفحه 73-78
حمید بیک زاده؛ سید محمد علوی سینی؛ مهدی بیات؛ علی اکبر ایزدی

11

ارزیابی تنوع بخشی از ذخایر ژنتیکی برنج ایرانی و خارجی بر اساس صفات مورفولوژیک

پژوهش های کاربردی زراعی
دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-18
حیدر عزیزی؛ علی اعلمی؛ مسعود اصفهانی؛ علی اکبر عبادی

12

ارزیابی کارایی باکتری های افزاینده رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در شرایط کم‌آبی و مقادیر کاهش یافته نیتروژن

پژوهش های کاربردی زراعی
دوره 29، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 9-19
یوسف نیک نژاد؛ جهانفر دانشیان؛ امیر حسین شیرانی راد؛ همت اله پیردشتی؛ محمد حسین ارزانش

13

ارزیابی مدل‌های گیاهی ORYZA2000، SWAP وWOFOST در مدیریت‌های مختلف آبیاری

تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی Irrigation and Drainage Structures Engineering Research
دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 13-28
ابراهیم امیری؛ مسعود کاوسی؛ فریدون کاوه

14

بررسی اثرات سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد، خواص کمی و کیفی دانه دو رقم برنج )طارم و شیرودی(

پژوهش های کاربردی زراعی
دوره 27، شماره 104، پاییز 1393، صفحه 69-75
مصطفی یوسفیان؛ بهروز عربزاده؛ صاحب سودایی مشایی؛ یاسر محمدی نشلی

15

بررسی اثر تغییر سرعت دورانی روتور سفیدکن سایشی افقی بر خصوصیات تبدیل دو رقم برنج در استان فارس

تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی Irrigation and Drainage Structures Engineering Research
دوره 9، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 45-56
محمد شاکر

16

بررسی بیلان انرژی و هزینه تولید در زراعت ارقام برنج محلی و اصلاح شده در استان گیلان

پژوهش های کاربردی زراعی
دوره 28، شماره 106، بهار 1394، صفحه 21-28
آذرخش ترابی جفرودی؛ شایگان ادیبی؛ عبداله حسن زاده قورت تپه

17

بررسی تأثیر روش‌های مختلف برداشت بر مقدار ضایعات دو رقم برنج در استان خوزستان

تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی Irrigation and Drainage Structures Engineering Research
دوره 9، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 89-106
نعیم لویمی؛ عبدالعلی گیلانی؛ محمدرضا علیزاده

18

بررسی تأثیر ساختار آمیلوز و آمیلوپکتین بر کیفیت ارقام مختلف برنج ایرانی

تحقیقات سامانه‌ها و مکانیزاسیون کشاورزی
دوره 16، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 61-70
فاطمه حبیبی؛ آسیه یحیی‌زاده

19

بررسی تأثیر ساختار آمیلوز و آمیلوپکتین بر کیفیت ارقام مختلف برنج ایرانی

تحقیقات مهندسی صنایع غذایی
دوره 16، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 61-70
فاطمه حبیبی؛ آسیه یحیی زاده

20

بررسی تأثیر سرعت و زاویۀ لبۀ تیغه بر مقاومت برشی ساقۀ ارقام مختلف برنج

تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی Irrigation and Drainage Structures Engineering Research
دوره 6، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 99-112
رضا طباطبایی کلور؛ علیمحمد برقعی؛ رضا علیمردانی؛ علی رجبی پور؛ حسین مبلی؛ علیرضا علامه

21

بررسی تحلیلی چالش‌‌ها و تنگنا‌های توسعه کنترل بیولوژیک در مدیریت مبارزه با کرم ساقه خوار برنج از نگاه اقتصادی- اجتماعی

آفات و بیماری‌های گیاهی
دوره 80، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 69-80
مجید حسنی مقدم؛ حسن اسدپور؛ اسکندر سمندروف

22

بررسی تنوع ژنتیکی بر اساس صفات زراعی در ارقام و لاین های پیشرفته برنج

به نژادی نهال و بذر
دوره 20، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 137-147
حمید درستی؛ سیدیعقوب صادقیان مطهر؛ محمدرضا قنادها

23

بررسی تنوع ژنتیکی و فنوتیپی و تجزیه خوشه ای برای صفات کمی و کیفی برنج

به نژادی نهال و بذر
دوره 20، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 167-182
حسین رحیم سروش؛ محمود مصباح؛ عبدالهادی حسین زاده؛ رضا بزرگی پور

24

بررسی تنوع فنوتیپی و ژنتیکی و ارزیابی روابط صفات زراعی در لاین های برنج متحمل به سرما

پژوهش های کاربردی زراعی
دوره 28، شماره 107، تابستان 1394، صفحه 159-166
لطفعلی لطفی چمگاوی؛ فرود صالحی؛ حمیدرضا باقری فرادنبه

25

بررسی صفات زراعی، کیفیت پخت و تجزیه پایداری عملکرد دانه در چند ژنوتیپ برنج

به نژادی نهال و بذر
دوره 23، شماره 4، پاییز 1386، صفحه 515-529
حسین رحیم سروش؛ احمد اشراقی؛ علی محدثی؛ ناصر شرفی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.