1.

اثر دما و اندازه بذر بر برخی ویژگیهای جوانهزنی و بنیه گیاهچه توت روباه(sanguisorba Poterium (

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 129-138
علی طویلی؛ حسین شکیب؛ سلمان زارع؛ رضا یاری

2.

بهینه‌سازی بستر کشت برای استقرار گیاهچه زیره سیاه (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedttsch.)

دوره 35، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 551-564
مبارکه طالع زاده؛ احمد نظامی؛ مهدی پارسا؛ جعفر نباتی؛ رضا توکل افشاری

3.

تأثیر تغذیه گیاه مادری بر جذب برخی عناصر غذایی و شاخص های جوانه زنی بذر زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 109-118
ستار غلامی گنجه؛ امین صالحی؛ علی مرادی

4.

تأثیر کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن در مزرعه بر شاخص های جوانه زنی بذر سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.) در آزمون جوانه زنی استاندارد

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 10-19
مجید آقاعلیخانی؛ حسام اشعرین

5.

تأثیر کشت تأخیری گیاه مادری بر بنیه بذر برخی ارقام بهاره کلزا (.L napus Brassica (با آزمون جوانه زنی استاندارد

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 147-160
سمانه متقی؛ سید مجید نجفی نوری؛ امیرحسین شیرانی راد؛ آیدین حمیدی؛ فرشاد قوشچی

6.

تاثیر مگنتوپرایمینگ بر جوانه زنی بذر کنجد (Sesamum indicum) تحت شرایط تنش خشکی

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 165-176
مریم جانعلی زاده قزوینی؛ احمد نظامی؛ حمید رضا خزاعی؛ مرتضی گلدانی؛ حسن فیضی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.