کلیدواژه‌ها = بیوماس
تعداد مقالات: 14

1

اثر زمان کاشت بذر، آبیاری و وجین بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی نهال‌های کاج بروسیا در نهالستان

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره 18، شماره 1، بهار 1389، صفحه 89-77
نغمه صوفی‌زاده؛ سیدمحسن حسینی؛ مسعود طبری

2

ارزیابی مدل‌های گیاهی ORYZA2000، SWAP وWOFOST در مدیریت‌های مختلف آبیاری

تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی Irrigation and Drainage Structures Engineering Research
دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 13-28
ابراهیم امیری؛ مسعود کاوسی؛ فریدون کاوه

3

برآورد ظرفیت ترسیب کربن در گون‌زارهای استان مرکزی (مطالعه موردی منطقه مالمیر شهرستان شازند)

تحقیقات مرتع و بیابان ایران
دوره 15، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 269-282
نوراله عبدی؛ حسن مداح عارفی؛ قوام الدین زاهدی امیری

4

بررسی تداخل سلمه‌‌تره با ذرت دانه‌ای رقم 604

آفات و بیماری‌های گیاهی
دوره 80، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-12
بهرام میرشکاری

5

بررسی تغییرات بیوماس و تراکم سیانوفیتا در فصول مختلف در حوضه جنوبی دریای خزر

مجله علمی شیلات ایران
دوره 12، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 153-166
آسیه مخلوق؛ حسن نصراله زاده ساروی

6

بررسی تغییرات تراکم، بسامد و بیوماس سه گونه مهم از جلبکهای قهوه ای Sargassum glausescens، Cystoseria indica، Nizimudinia zanardinii در سواحل استان سیستان و بلوچستان

مجله علمی شیلات ایران
دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1381، صفحه 91-102
بایرام محمد قرنجیک

7

تاثیر پرتودهی بذر با دزهای پایین اشعه گاما بر برخی پارامترهای سبزشدگی و رشد گیاهچه دو گونه Bromus tomentellus و Agropyron elongatum

پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)
دوره 28، شماره 1، بهار 1394، صفحه 10-16

8

تأثیر پیش‌تیمار بذر با اشعه گاما و کود نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) در تولید پروتئین

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
دوره 29، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 296-312
علیرضا پیرزاد؛ منوچهر علیزاده؛ عبدالله حسن‌زاده قورت‌تپه؛ رضا درویش‌زاده

9

تأثیر کمپوست زباله شهری و کود نیتروژن بر ویژگی‌های رشد و عملکرد پنبه رقم ورامین

پژوهش های پنبه ایران
دوره 2، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 91-105
عباداله بانیانی؛ ابراهیم فراهانی

10

تاثیر کود زیستی مایکوریزا (Funneliformis mosseae) و رقابت علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (Cicer arietinum) دیم در ارومیه

زراعت دیم ایران
دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-62
ناصر خدایار یگانه؛ علیرضا پیرزاد؛ جلال جلیلیان؛ ناصر جعفرزاده

11

تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر خصوصیات رشدی و صفات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه

چغندرقند
دوره 29، شماره 1، بهار 1392، صفحه 51-33
مصطفی حسین پور؛ علیرضا پاک‎نژاد؛ احمد نادری؛ رحیم اسلامی‎زاده؛ ولی‎اله یوسف‎آبادی؛ حمید شریفی

12

تغییرپذیری مشخصات ابعادی و زیتوده گونه Artemisia fragrans Willd تحت شدت‌های مختلف بهره‌برداری درمراتع کوهستانی خوی

پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)
دوره 27، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 132-141

13

شبیه سازی واکنش دو رقم سویا به کم‌آبیاری با کاربرد مدل WOFOST

پژوهش آب در کشاورزی
دوره 30.1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 13-24
پریسا شاهین رخسار؛ ابراهیم امیری؛ سامیه رئیسی؛ محمد اسماعیل اسدی

14

مقایسه ویژگی‌های رویشی پروونانس‌‌های‌ پده (Populus euphratica Oliv.) در خزانه آزمایشی کرج

تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره 18، شماره 1، بهار 1389، صفحه 76-69
محسن کلاگری؛ رفعت‌اله قاسمی؛ رضا باقریContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.