کلیدواژه‌ها = تنش خشکی
تعداد مقالات: 149

1

An investigation on the possibility of use of chlorophyll fluorescence to study the stomatal behaviour in plants under drought stress

Rostaniha
دوره 11، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 35-41
A.H. Rezaei Nejad؛ J. Harbinson؛ U. van Meeteren

2

اثرات تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد وتعیین بهترین شاخص تحمل در لاین های امید بخش جو

پژوهش های کاربردی زراعی
دوره 29، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 27-34
محمد حسین صابری؛ حمید رضا نیکخواه؛ حمید تجلی؛ الیاس آرزمجو

3

اثرات تنش خشکی بر زیست‌توده، برخی شاخص‌‌های رشد و کارایی مصرف آب در اکالیپتوس (Dehnh Eucalyptus camaldulensis).

تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران
دوره 19، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 13-27
محمد هادی راد؛ محمد حسن عصاره؛ محمد علی مشکوه؛ مهدی سلطانی

4

اثرات رژیم‌های مختلف رطوبتی خاک بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی دو گونه از اکالیپتوس (E. microtheca و E. sargentii)

تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران
دوره 23، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 125-133
محمّد هادی راد؛ محمّدحسن عصاره؛ مهدی سلطانی

5

اثرات فیزیولوژیکی تنش ‌آبی بر رشد رویشی سه گونه شبدر یکساله (Trifolium spp.)

تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران
دوره 14، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 55-61
سعید معمار؛ عبدالرضا نصیرزاده

6

اثرات مواد جاذب رطوبت بر تنفس و زیتوده میکروبی خاک تحت تنش خشکی

زیست شناسی خاک
دوره 3، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 151-162
راضیه رضائی؛ فایز رئیسی

7

اثر اسید سالیسیلیک بر رشد و عملکرد علوفه و دانه ذرت در شرایط تنش خشکی در مزرعه

به زراعی نهال و بذر
دوره 27، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 41-55
نجمه مهرابیان مقدم؛ محمدجواد آروین؛ غلامرضا خواجویی‌نژاد؛ کبری مقصودی

8

اثر برخی نانوذرات بر بیان ژن‌های جرماکرنA سنتاز (TpGAS) و پارتنولید سنتاز (TpPTS) در گیاه بابونه کبیر (Tanacetum parthenium L.) تحت تنش کم‌آبی

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
دوره 33، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 314-324
حدیث موسوی؛ نفیسه مهدی نژاد؛ براتعلی فاخری؛ محمد مجدی؛ فروزان حیدری

9

اثر بیوچار کود گاوی بر ترکیب شیمیایی اسفناج رشد یافته در وضعیت‌های رطوبتی مختلف در یک خاک آهکی

پژوهش های خاک (علوم خاک و آب)
دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 525-544
ادریس گویلی؛ سید علی اکبر موسوی؛ علی اکبر کامگار حقیقی

10

اثر بیوچار کود گاوی و تنش رطوبتی بر ویژگی‌‮های رشد و کارایی مصرف آب اسفناج در شرایط گلخانه‌‮ای

پژوهش آب در کشاورزی
دوره 30.2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 243-259
ادریس گویلی؛ سید علی‌اکبر موسوی؛ علی‌اکبر کامگار‌حقیقی

11

اثر تنش خشکی بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه انار (.Punica granatum L) رقم رباب نیریز در شرایط اقلیمی خشک

به زراعی نهال و بذر
دوره 31، شماره 1، بهار 1394، صفحه 75-90
محمدهادی راد؛ محمدرضا اصغری؛ محمدحسن عصاره

12

اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، میزان پرولین و درصد تیمول در آویشن (Thymus vulgaris L.)

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
دوره 26، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 239-251
کیوان بابایی؛ مجید امینی دهقی؛ سید علی‌محمد مدرس ثانوی؛ رضا جباری

13

اثر تنش خشکی بر عملکرد کمّی و کیفی، خصوصیات فیزیولوژیک و ترکیب‌های اسانس دو گونه Ocimum basilicum L. و Ocimum americanum L.

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
دوره 32، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 900-914
دیاکو رسولی؛ براتعلی فاخری

14

اثر تنش خشکی بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه Nepeta pogonosperma Jamzad et Assadi در تراکم‏های مختلف

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
دوره 31، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 1071-1085
غزاله رمضان؛ بهلول عباس‌زاده

15

اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام سنتتیک مقاوم به‎خشکی و اکوتیپ‌های رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران
دوره 24، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 249-263
کیوان بهمنی؛ علی ایزدی دربندی؛ اعظم اکبری

16

اثر تنش خشکی بر کمّیت و کیفیت اسانس و کارایی مصرف آب (WUE) در اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.)

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
دوره 29، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 772-782
محمدهادی راد؛ کامکار جایمند؛ محمدحسن عصاره؛ مهدی سلطانی

17

اثر تنش خشکی بر میزان پرولین، قندهای محلول، کلروفیل و آب نسبی (RWC) بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
دوره 23، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 504-513
بهلول عباس‌زاده؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ محمدحسین لباسچی؛ محمود نادری حاجی‌باقر کندی؛ فوزیه مقدمی

18

اثر تنش خشکی در مراحل رشدی مختلف بر عملکرد دانه و برخی ویژگی های زراعی و فیزیولوژیکی سه رقم گلرنگ بهاره

به زراعی نهال و بذر
دوره 25، شماره 1، بهار 1388، صفحه 15-31
امیرحسن امیدی

19

اثر تنش خشکی در مرحله گلدهی بر عملکرد دانه و اجزای آن در نمونه‌های بومی عدس

زراعت دیم ایران
دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 170-184
ورهرام رشیدی

20

اثر تنش خشکی ناشی از PEG در چند گونه یونجة یکساله در شرایط آب‌کشت (Aquaculture)

تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران
دوره 16، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 182-197
عباس قمری زارع؛ سعید رضوانی؛ مسیح فروتن

21

اثر تنش خشکی و آسکوربات خارجی بر روی رنگیزه‌های فتوسنتزی، فلاونوئیدها، ترکیبهای فنلی و میزان پراکسیداسیون لیپیدی در گیاه انیسون (Pimpinella anisum L.)

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
دوره 25، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 656-469
ژیکا اسدی کاوان؛ مه‌لقا قربانلی؛ آرین ساطعی

22

اثر تنش خشکی و کود نیتروژنه‏ آغازگر بر خصوصیات ریشه‏ و عملکرد چهار ژنوتیپ نخود (Cicer arietinum L.)

به زراعی نهال و بذر
دوره 27، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 451-470
مراد شعبان؛ سیروس منصوری‌فر؛ مختار قبادی؛ رضا اشرفی پارچین

23

اثر تنش شوری و کم آبی بر تولید زیست توده کوشیا ( Kochia scoparia) و روند شوری خاک

به زراعی نهال و بذر
دوره 27، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 417-433
معصومه صالحی؛ محمد کافی؛ علیرضا کیانی

24

اثر دو گونه قارچ میکـــوریزآربسکولار بر رشد رویشــی و جــذب فسفر پایه مکزیکن لایم (Citrus aurantifolia) تحت شرایط تنش خشکی

به زراعی نهال و بذر
دوره 28، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 403-417
حسن حقیقت‌نیا؛ حبیب‌اله نادیان؛ فرهاد رجالی؛ امیررضا توکلی

25

اثر رژیم‌های آبیاری برروی برخی خصوصیات فیزیولوژیک، مورفولوژیک و عملکرد دانه هیبریدهای جدید ذرت

به زراعی نهال و بذر
دوره 28، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 347-362
مهدیه سلطانی؛ فرهاد عزیزی؛ محمدرضا چائی‌چی؛ حسین حیدری‌شریف‌آباد

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.