ارتقاء سامانه مدیریت نشریات

1398-09-03

قابل توجه سردبیران و مدیران داخلی نشریات، به منظور بهبود و افزایش کارایی سامانه، ارتقاء سامانه توسط شرکت سیناوب در آذر ماه 1398 انجام می شود.counter
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب