اخبار و اعلانات

 

مجوز انتشار دو نشریه توسط شورای انتشارات سازمان در مردادماه 1397
1397-06-04

در جلسه مورخ 1397/5/30 شورای انتشارات با انتشار دو نشریه ترویجی تاس ماهیان دریای خزر وابسته به موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر و زرشک و عناب متعلق به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان موافقت شد.
counter
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب