1.

33.1


2.

تأثیر خاک‌ورزی حفاظتی و مدیریت بقایای گندم بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد ذرت

صفحه 1-11
هوشنگ افضلی گروه؛ هرمزد نقوی؛ محمد علی رستمی؛ حمید نجفی‌نژاد

3.

تأثیر کودهای میکروبی فسفاتی تهیه شده از باکتری‌های حل‌کننده فسفات بر جذب فسفر و رشد ذرت

صفحه 13-24
بهمن خوشرو؛ محمدرضا ساریخانی

4.

تعیین حد بحرانی فسفر خاک برای لوبیا

صفحه 25-35
محمدعلی خودشناس؛ جواد قدبیک لو؛ مسعود دادیور

5.

تأثیر قارچ‌های میکوریزی و هورمون‌های رشد بر عملکرد و غلظت برخی عناصر غذایی در گیاه سیب زمینی

صفحه 37-43
فاطمه مرادی؛ احمد گلچین؛ سمانه عبداللهی

6.

شاخص‌های تحمل به شوری ارقام جو، پنبه، کلزا و سورگوم علوفه‌ای در یزد

صفحه 45-59
امین آناقلی؛ سید علی طباطبائی

7.

تأثیر کاربرد بٌر و سیلیسیوم بر غلظت و توزیع عناصر پر نیاز در اندام‌های مختلف دانهال انبه

صفحه 61-73
مریم قریشی؛ یعقوب حسینی؛ منوچهر مفتون

8.

اثر بیوچار و بقایای پوسته برنج و کاربرد اوره بر رشد، ترکیب شیمیایی و کارایی مصرف نیتروژن اسفناج در یک خاک آهکی

صفحه 75-87
زهرا زیبایی؛ رضا قاسمی فسائی؛ پویا استوار

9.

معرفی سامانه پشتیبانی تصمیم‌گیری تناسب اراضی برای برنج

صفحه 89-99
مسلم ثروتی؛ حمیدرضا ممتاز

10.

تأثیر گچ، کربن آلی و مدت زمان خوابانیدن بر برخی ویژگی‌های یک خاک سدیمی

صفحه 101-113
مصیب وفایی؛ احمد گلچین؛ سعید شفیعی

11.

اثر آب شور و سدیمی بر برخی ویژگی‌های هیدرولیکی در خاک‌های لومی‌رسی و لومی‌شنی

صفحه 115-125
افروز تقی‌زاده قصاب؛ آزاده صفادوست؛ محمدرضا مصدقی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.