1.

بررسی برهمکنش ژنوتیپ × محیط و پایداری عملکرد دانه لاین های امید بخش باقلا (.Vicia faba L) با استفاده از تجزیه‌ AMMI

صفحه 1-22
فاطمه شیخ؛ رضا سخاوت؛ حسین آسترکی؛ علیرضا پرکاسی

2.

اثر برهمکنش بور × پایه بر ویژگی‌های رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیائی سیب رقم گلدن دلیشز

صفحه 23-39
قاسم حسنی؛ عزیز مجیدی؛ علیرضا فرخزاد؛ ابراهیم سپهر

3.

خصوصیات رویشی و زودباردهی برخی ارقام تجاری گلابی اروپائی متحمل به بیماری آتشک روی پایه های نیمه پاکوتاه‌کننده پیرودوارف® و OH × F87TM

صفحه 41-62
حمید عبداللهی؛ حمید حسنی

4.

غربالگری بیولوژیکی و مولکولی برخی ارقام و کلونهای امیدبخش سیب‌زمینی برای مقاومت به ویروس X سیب‌زمینی

صفحه 63-82
رحیم احمدوند؛ حجت اله جوانمرد طوسی؛ احمد موسی پور گرجی

5.

ارزیابی و گزینش ژنوتیپ‌های گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) در شرایط تنش شوری

صفحه 83-102
معصومه صالحی؛ سید سعید پورداد

6.

ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های‌نخود(.Cicer arietinum L) با استفاده از روش‌های آماری پارامتری و ناپارامتری

صفحه 103-126
رحمت‌الله کریمی‌زاده؛ پیام پزشکپور؛ امیر میرزائی؛ محمد برزعلی؛ کاووس کشاورزی؛ پیمان شریفی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.