1.

ارزیابی توان تولید اکسین توسط سودوموناس های فلورسنت و اثرات آنها در رشد گیاهچه های کلزا (Brassica napus L.)

دوره 22، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 203-215
پیمان عباس زاده دهجی؛ هادی اسدی رحمانی؛ ناهید صالح راستین؛ کاظم خاوازی؛ علی اشرف سلطانی

2.

بررسی تأثیر رابطه همزیستی میکوریز اربسکولار در رشد، عملکرد و جذب عناصر معدنی در گیاه گندم تحت تنش خشکی

دوره 21، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 241-259
فرهاد رجالی؛ عزیز الله علیزاده؛ محمد جعفر ملکوتی؛ ناهید صالح راستین

3.

بررسی توانایی ایجاد ریشه های القایی توسط دو سویه Agrobacterium rhizogenes در پنج نوع بافت گیاهی

دوره 21، شماره 1، خرداد 1386، صفحه 77-88
فرهاد رجالی؛ عزیزالله علیزاده؛ محمد جعفر ملکوتی؛ ناهید صالح راستین؛ علیرضا شعرایی نجاتی

4.

تکثیر Glomus intraradices و تهیه مایه تلقیح آن قارچ به روش کشت درون شیشه‌ای

دوره 20، شماره 2، اسفند 1385، صفحه 261-270
فرهاد رجالی؛ امین علیزاده؛ محمد جعفر ملکوتی؛ ناهید صالح راستین؛ کاظم خاوازی؛ احمد اصغرزاده

5.

جداسازی، شناسایی و تعیین فعالیت آنزیم ACC Deaminase باکتری های غالب ریزوسفر کلزا در خاکهای شور

دوره 22، شماره 1، خرداد 1387، صفحه 69-81
عبدالرضا اخگر؛ ناهید صالح راستین؛ کاظم خاوازی؛ علیرضا شعرای نجاتی

6.

جداسازی و بررسی صفات محرک رشد گیاهی(PGP) برخی از سودوموناس های فلورسنت بومی خاکهای ایران

دوره 21، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 277-289
علی اشرف سلطانی؛ ناهید صالح راستین؛ کاظم خاوازی؛ هادی اسدی رحمانی؛ پیمان عباس زاده دهجی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.