1.

1) اقتصاد مقاومتی، چالش رویکردها و سرنوشت منابع طبیعی کشور، 2) اهمیت انتشار دی اکسید کربن در تغییر اقلیم

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 81-81
عادل جلیلی؛ مصطفی جعفری

2.

1) توسعه راه‌آهن و حمل و نقل هوایی، رویکرد جدی برای توسعه کشور؛ 2) اهمیت استراتژی های مقیاسی در تدوین برنامه راهبردی تغییر اقلیم؛ 3) ضرورت استفاده از ارقام و ژنوتیپ‌های مناسب گل محمدی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 88-89
عادل جلیلی؛ مصطفی جعفری؛ فاطمه سفیدکن

3.

1) توسعه گردشگری کلید حل معضل بیکاری؛ 2) موافقت‌نامه پاریس و تصمیم آمریکا؛ 3) چرا توسعه کشت گیاهان دارویی در کشور سرعت لازم را ندارد؟

دوره 2، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 94-95
عادل جلیلی؛ مصطفی جعفری؛ فاطمه سفیدکن

4.

1-تئوری های علمی تغییر اقلیم و تئوری توطئه 2-بحران نیروی انسانی و چالشی برای توسعه

دوره 5، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 128-128
عادل جلیلی؛ مصطفی جعفری

5.

1) چرخش جایگاه قدرت‌های اقتصادی، جایگاه ایران کجاست و کجا باید باشد؟ 2) برنامه کلان استراتژیک تحقیقات تغییر اقلیم

دوره 5، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 98-98
عادل جلیلی؛ مصطفی جعفری

6.

1) حقابه بخش کشاورزی و پدیده بحران آب در ایران؛ 2) تغییر اقلیم و ویروس کرونا (COVID-19)

دوره 5، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 121-121
عادل جلیلی؛ مصطفی جعفری

7.

1) شاخص‌های تولید ثروت را به رسمیت بشناسیم؛ 2) تغییر اقلیم در ایران: واقعیت‌ها؛ 3) گیاهان دارویی و معطر: تعاریف

دوره 1، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 67-66
عادل جلیلی؛ مصطفی جعفری؛ فاطمه سفیدکن

8.

1) ضرورت توجه به مزیت‌های نسبی کشور در تولید ثروت و ایجاد اشتغال؛ 2) ضرورت تدوین برنامه استراتژیک تغییر اقلیم در ایران؛ 3) سطح زیر کشت گیاهان دارویی و معطر

دوره 2، شماره 2، بهار 1396، صفحه 92-93
عادل جلیلی؛ مصطفی جعفری؛ فاطمه سفیدکن

9.

1) ضرورت تولید ثروت بدون وابستگی به زمین و آب؛ 2) تغییر اقلیم در ایران و ناآگاهی‌ها؛ 3) شیوه مصرف گیاهان دارویی و معطر

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 74-74
عادل جلیلی؛ مصطفی جعفری؛ فاطمه سفیدکن

10.

1) ضرورت حیاتی برای پذیرش محوریت راه‌آهن در سیستم حمل و نقل کشور؛ 2) منشاء انسانی تغییر اقلیم از دیدگاه دانشمندان؛ 3) زعفران، مهم‌ترین گیاه دارویی و ادویه‌ای ایران

دوره 2، شماره 5، پاییز 1396، صفحه 90-91
عادل جلیلی؛ مصطفی جعفری؛ فاطمه سفیدکن

11.

1)فاکتور جمعیت و پدیده بحران آب در ایران، 2) مدل های اقلیمی به زبان ساده

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 107-107
عادل جلیلی؛ مصطفی جعفری

12.

1)کلان شهرها و ضرورت اصلاح رویکرد مدیریت آب، 2) برنامه ملی جنگل و تغییر اقلیم

دوره 5، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 126-126
عادل جلیلی؛ مصطفی جعفری

13.

1- منابع نیروی انسانی، عامل توسعه و تولید ثروت، فرصتی که از دست می‌رود. 2-تغییر اقلیم و "هزینه اجتماعی کربن" در "دولت بایدن

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 134-134
عادل جلیلی؛ مصطفی جعفری

14.

استرس آب و راهبرد توسعه (قسمت سوم)، تغییر اقلیم و نقش مردم

دوره 4، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 101-101
عادل جلیلی؛ مصطفی جعفری

15.

بایدها و نبایدها در اکوسیستم بیابان ها و راهبرد مناسب مدیریت آنها

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 3-3
عادل جلیلی

16.

بررسی گونه های مهاجم و خطرات تهاجمی و زیستی آنها برتنوع زیستی رویش‌های هیرکانی و معرفی گونه Ipomoea indica به عنوان گونه مهاجم برای اولین بار از ایران

دوره 5، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 35-48
طیبه امینی اشکوری؛ عادل جلیلی؛ حبیب زارع

17.

تعیین جایگاه حفاظتی گونه Phlomis lurestanica

دوره 5، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 135-141
محمد مهرنیا؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی

18.

تعیین جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Pterocephalus wendelboi

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 115-121
محمدامین سلطانی پور؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ محمد محمودی

19.

تعیین جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Trifolium kurdistanicum

دوره 5، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 145-150
آزاد رستگار؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی؛ حسین معروفی؛ هیوا قادری

20.

تنوع گیاهی ایران، ظرفیت ها و تهدیدها

دوره 5، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 3-4
عادل جلیلی؛ زیبا جم زاد

21.

جایگاه حفاظتی سلوی اقلیدی

دوره 2، شماره 5، پاییز 1396، صفحه 98-103
احمد حاتمی؛ سارا صادقیان؛ عفت جعفری؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی

22.

جایگاه حفاظتی گیاه بنگ‌دانه Hyoscyamus malekianus

دوره 5، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 113-117
یوسف اجنی؛ هادی درودی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی

23.

جایگاه حفاظتی گونه Leutea polyscias (Boiss.) M. Pimenov

دوره 5، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 143-149
ایوب مرادی؛ مسعود امین املشی؛ بابا خانجانی شیراز؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی

24.

جایگاه حفاظتی گونه‌ Salvia sclareopsis

دوره 5، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 119-125
محمد مهرنیا؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی

25.

جایگاه حفاظتی گونه‌ای نادر از بنگ‌دانه (Hyoscyamus tenuicaulis)

دوره 5، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 137-144
محمد مهرنیا؛ زیبا جم‌زاد؛ عادل جلیلی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.