1.

عوامل موثر بر واکنش سطح زیرکشت پنبه در استان گلستان

صفحه 1-16
فردیس مهرگان؛ علی کرامت زاده؛ فرشید اشراقی؛ فرهاد شیرانی بیدآبادی

2.

بررسی تاثیر مواد شیمیایی و غیرشیمیایی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد پنبه

صفحه 17-26
محمدحسین حدادی؛ روح اله فائز؛ مسعود محسنی؛ عمران عالیشاه

3.

ارزیابی اثرات تنش خشکی بر برخی خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌های ‌ارقام‌تتراپلوئید و توده‌های‌بومی پنبه

صفحه 27-46
محمد برزعلی؛ عمران عالیشاه؛ محمود مالی

4.

بهینه سازی مصرف کود نیتروژن و فاصله ردیف جهت افزایش عملکرد رقم پنبه گلستان درکشت دوم

صفحه 47-60
عبدالقدیر قجری؛ عبدالرضا قرنجیکی؛ احمد دیه جی

5.

تاثیر سطوح مختلف آبیاری و ماده تنظیم کننده رشد گیاهی پیکس بر عملکرد پنبه (مطالعه موردی: داراب، فارس)

صفحه 61-76
حسن حقیقت نیا؛ عبدالرسول شیروانیان؛ محمد حسن حکمت

6.

ارزیابی همبستگی فنوتیپی ژنوتیپی صفات آگرومورفولوژیکی با عملکرد و زودرسی در گونه های تتراپلویید پنبه

صفحه 77-90
حامد علاالدین؛ محمدرضا زنگی؛ رضا نظام زاده

7.

تابع تولید رقم های گلستان و ارمغان در کشت تاخیری کلزا-پنبه

صفحه 91-102
برهان سهرابی

8.

ارزیابی ماشین نیمه مکانیزه برداشت پنبه

صفحه 103-118
حسین رستمی؛ حسینعلی شمس آبادی؛ شهرام نوروزیه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.