1.

اثر کم آبیاری بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیکی ارقام گندم نان و دوروم

صفحه 1-12
صادق باغبان خلیل آباد؛ حمیدرضا خزاعی؛ محمد کافی

2.

ارزیابی کارآیی انرژی در نظام کشاورزی حفاظتی منطقه معتدل-سرد مشهد

صفحه 13-29
علی اکبر مویدی؛ شجاعت زارع

3.

اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد شاهدانه

صفحه 28-49
نسرین فرهمندراد؛ سید غلامرضا موسوی؛ محمد حسین صابری

4.

تأثیر باکتری های حل کننده فسفات و قارچ میکوریزا بر تجمع عناصر غذایی کم مصرف در اندام های هوایی گندم های کراس سبلان و ساجی در شرایط دیم

صفحه 50-80
رحیم ناصری؛ مهرشاد براری؛ محمدجواد زارع؛ کاظم خاوازی؛ زهرا طهماسبی

5.

اثر تراکم بوته و کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص های رشد برنج رقم طارم هاشمی در رودسر

صفحه 81-100
مجید عاشوری

6.

مقایسه سامانه‌های زراعی برنج از نظر عملکرد شلتوک و ویژگی‌های خاک در سه منطقه استان مازندران

صفحه 101-122
رحمان عرفانی؛ همت اله پیردشتی؛ محمدزمان نوری؛ رحمت عباسی

7.

ارزیابی تولید علوفه در کشت مخلوط ماشک گل‌سفید و ماشک مراغه در کشت پاییزه در دیمزارهای سردسیر

صفحه 123-134
خشنود علیزاده؛ صادق شهبازی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.