1.

شناسنامه علمی

صفحه 1-1

2.

اثر بهره‌برداری بی‌رویه و تغییر کاربری زمین بر شورشدگی آب زیرزمینی با کاربرد مفهوم آسیب‌پذیری در آبخوان قائم شهر-جویبار

صفحه 2-20
علیرضا متولی؛ حمیدرضا مرادی؛ سامان جوادی

3.

ارزیابی خشک‌سالی آب‌شناختی و تحلیل ویژگی‌های آن با شاخص جریان رودخانه‌یی (SDI) در ایستگاه‌های آب سنجی استان اردبیل

صفحه 21-36
حامد امینی؛ اباذر اسمعلی عوری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ معراج شرری؛ محسن ذبیحی

4.

پهنه بندی خطر زمین لغزش در آبخیز سد چراغ ویس کردستان با مدل هایIRAT و LNRF

صفحه 37-52
فؤاد عبادی؛ علیرضا ایلدرمی؛ حمید نوری؛ خالد بابائی

5.

دیدگاه کارشناسان در اولویت بندی عامل‌های مؤثر بر نبود مشارکت پایدار جامعه‌های روستایی در طرح های آبخیزداری در آبخیز مرادآباد میمند، استان فارس

صفحه 53-62
سید مسعود سلیمان پور؛ امین صالح پور جم؛ علی اکبر نوروزی؛ ناصر خلیلی؛ حجت اله کشاورزی

6.

بررسی کارآیی روش‌های نزدیک‌ترین همسایه و مبتنیبر خوشه‌بندی فازی در ترکیب خروجی مدل‌های آب‌سنجی

صفحه 63-77
روژین دلپسند؛ ابوالحسن فتح آبادی؛ حامد روحانی؛ سید مرتضی سیدیان

7.

مقایسه روش‌های مختلف برآوردکردن روان‌آب سطحی ماهانه مبتنی بر شماره‌ی منحنی ماهانه

صفحه 78-94
زهرا پریسای؛ واحدبردی شیخ؛ عبدالرضا بهره مند؛ کمکی چوقی‌بایرام؛ خدایار عبدالهی

8.

توسعه مدل چندهدفی خطی تخصیص بهینه آب بر اساس چهار قاعده ورشکستگی و حل آن با رویکرد سازش فازی

صفحه 95-110
علیرضا نفرزادگان؛ حسن وقارفرد؛ محمد رضا نیکو؛ احمد نوحه گر


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.