1.

افزایش عملکرد کمی و کیفی گندم دوروم تحت تأثیر باکتری‌های محرک رشد در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

صفحه 121-139
پروانه حاتمی نیا؛ نصرت اله عباسی؛ محمدجواد زارع

2.

تاثیر زودسنبله‌دهی بر عملکرد و اجزای عملکرد در سه زمینه ژنتیکی متفاوت گندم نان ایرانی

صفحه 141-152
مریم درانی نژاد؛ روح اله عبدالشاهی؛ علی کاظمی‌پور؛ علی اکبر مقصودی مود

3.

ارزیابی ژنوتیپ‌های ﺟﻮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻔﺎت مورفوﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﺤﻤﻞ به تنش خشکی تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

صفحه 153-176
فرهاد آهک پز؛ ایرج برنوسی؛ بابک عبدالهی؛ صابر گلکاری؛ جعفر جعفرزاده؛ سریپادا یودوپا

4.

مقایسه ارقام جو متداول ایرانی و اروپایی از نظر صفات مختلف زراعی و آزمایشگاهی در شرایط دیم معتدل

صفحه 177-197
ستاره ابرناک؛ لیلا زارعی؛ کیانوش چقامیرزا

5.

اثر تراکم بوته و منابع فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) درکشت دیم

صفحه 199-214
امیر حقیقت؛ حمید مدنی؛ حسین حیدری شریف اباد؛ اسلام مجیدی هروان؛ مهرزاد مستشاری

6.

بررسی میزان پذیرش گندم دوروم رقم دهدشت و ارزیابی آثار اقتصادی آن در ایران

صفحه 215-224
هرمز اسدی؛ ابراهیم زارع؛ عادل نعمتی؛ بهروز حسن پور؛ حیدر صیدزاده؛ مظفر روستایی

7.

ارزیابی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌ها‌ی جو در مزارع زارعین

صفحه 225-242
رضا محمدی؛ رضا حق پرست؛ مهدی گراوندی؛ عبدالوهاب عبدالهی؛ رضا ملک‌حسینی؛ خداداد یارکرمی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.