1.

شناسنامه علمی، دوره 27 ، شماره 2، پاییز و زمستان 1398


2.

بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های جاشیر Prangos ferulacea با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و ISSR

صفحه 165-178
منصوره مرادی؛ علی ایزانلو؛ محمد ضابط

3.

بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی پنج‌انگشت (Vitex agnus-castus L) بر اساس نشانگر مولکولی ISSR

صفحه 179-192
عبدالجبار سعیدیانی؛ زهرا بقایی فر؛ محسن فرشادفر؛ پویا پورنقی؛ هومن شیروانی

4.

بررسی تنوع پروتئینی و میزان بیان پپتیدهای متفاوت در اکوتیپ‌های گیاه ناخنک (Astragalus hamosus L) با استفاده از روش SDS-PAGE

صفحه 193-203
حسین زینلی؛ مهدی هادی‌پور؛ آذر آرتی؛ مریم صادقی؛ معصومه حسن بارانی

5.

بررسی سیستم گرده‌افشانی و میزان خودناسازگاری در دو گونه مرزه سهندی Satureja sahendica و مرزه بختیاری S. bachtiarica

صفحه 204-215
آناهیتا شریعت؛ فاطمه سفیدکن

6.

ارزیابی تحمل به تنش شوری برخی اکوتیپ‌های رازیانه در شرایط گلخانه‌ای با استفاده از GT Biplot و GGE Biplot

صفحه 216-230
محمد ضابط؛ عصمت خاکسارنژاد؛ علی ایزانلو؛ محمد حسن سیاری زهان

7.

اثر تنظیم‌کننده‌های رشد بر کالوس‌زایی و باززایی درون شیشه‌ای گیاه شابیزک (Atropa belladonna)

صفحه 231-239
بتول زارعی؛ زهرا تقی پور؛ دانیال کهریزی

8.

تعیین بهترین محیط‌کشت جهت ریزازدیادی سرو کهنسال ابرکوه (Cupressus sempervirens var. horizontalis)

صفحه 240-251
الهه زمانی؛ مریم دهستانی اردکانی؛ کاظم کمالی

9.

مطالعه تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی شش گونه‌ مرزه Satureja spp در استان آذربایجان‌شرقی

صفحه 252-266
فرید نورمند مؤید؛ محمدرضا بی‌همتا؛ سیدرضا طبائی عقدائی؛ محمد رضا نقوی

10.

تاثیر شرایط رویشگاه بر برخی متابولیت‌های ثانویه، رنگدانه‌های فتوسنتزی، یون‌های معدنی و فعالیت آنتی-اکسیدانی سیاه‌تاغ (Haloxylon aphyllum Iljin)

صفحه 268-277
مهدیه تجملیان؛ حمید سودائی زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ محمد هادی راد؛ محمدعلی حکیم زاده

11.

تنوع ژنتیکی و فنوتیپی جمعیت‌های راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) در ارتفاعات مختلف جنگلهای گیلان، ماسال

صفحه 278-290
محبوبه محبی بیجارپسی؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ حبیب الله سمیع زاده لاهیجی

12.

بررسی تنوع مورفولوژیکی، اکولوژیکی و درصد اسانس جمعیت‌های مختلف چند گونه آویشن (Thymus spp) مناطق شمال‌غرب و غرب ایران

صفحه 291-306
رقیه نجف زاده؛ زینب رشیدی؛ بهروز شکری؛ حسین عبدی

13.

اثر تنش خشکی بر خصوصیات جوانه‏ زنی بذر در جمعیت‌های 4 گونه اسپرس بومی ایران (Onobrichis sp)

صفحه 309-318
ربابه فرحدوست؛ علی اشرف جعفری


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.