1.

شناسنامه جلد 34-1 سال 99


2.

تعیین آستانه تحمل شوری ژنوتیپ‌های مختلف انار

صفحه 1-14
علی مومن پور؛ مریم دهستانی اردکانی؛ ولی سلطانی گردفرامرزی؛ محمد هادی راد؛ محمدرضا وظیفه شناس؛ امین آناقلی؛ فاطمه احمدی؛ زهرا جماعتی اردکانی

3.

شبیه‌سازی رطوبت خاک و عملکرد گندم با مدلAquaCrop در شرایط مزرعه‌ای دشت نیشابور

صفحه 15-28
میثم عابدین پور؛ هادی دهقان؛ مهدی مکاری؛ هادی معماریان

4.

مقایسه تولید علوفه پنج گونه گیاه شورپسند با استفاده از آب شور در سه روش مختلف آبیاری

صفحه 29-49
محمد حسین بناکار؛ سید علی محمد چراغی؛ مهدی کریمی زارچی؛ محمدحسن رحیمیان

5.

کاربرد مدل SWAP برای مدل‌سازی یک سامانه زراعی با زهکشی زیرزمینی کنترل شده در یک مزرعه نیشکر

صفحه 51-64
فرزین پرچمی عراقی؛ فاطمه سمیع پور؛ عدنان صادقی لاری

6.

ارزیابی اثر میزان و شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم سیروان

صفحه 65-78
فاطمه حاجی آبادی؛ فرزاد حسن پور؛ مصطفی یعقوب زاده؛ حسین حمامی؛ سید محسن سیدی

7.

تعیین تابع تولید آب- شوری- عملکرد برای گیاه اسفناج

صفحه 79-91
هادی دهقان؛ مهدی مکاری؛ میثم عابدین پور

8.

ارزیابی دقت برخی روش‌های صحرایی اندازه‌گیری رطوبت خاک

صفحه 93-105
سمیرا مصری؛ شجاع قربانی دشتکی؛ حسین شیرانی؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ حمیدرضا متقیان

9.

تعیین الگوی جبهه رطوبتی در اراضی شیب‌دار در سیستم آبیاری قطره‌ای سطحی

صفحه 107-119
بختیار کریمی؛ فریبا علی نظری

10.

بررسی واکنش‌های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی سیاه شور به مقدار شورِی آب

صفحه 121-135
میلاد دوست حسینی؛ حمید سودایی زاده؛ رستم یزدانی بیوکی؛ محمدرضا سرافراز اردکانی؛ محمد علی حکیم زاده

11.

برهمکنش کود پتاسیم و تنش آبی بر ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی چای ترش

صفحه 137-150
پریا راشکی؛ حلیمه پیری؛ عیسی خمری

12.

ارزیابی راندمان انتقال کانال‌های خاکی و کانالت‌ها در استان خوزستان

صفحه 151-165
نادر سلامتی؛ پیمان ورجاوند؛ شکراله آبسالان؛ آذرخش عزیزی؛ محی الدین گوشه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.