1.

اثر منابع مختلف منابع نیتروژنی بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی رزماری (Rosmarinus officinalis L.) در شرایط درون شیشه‌ای

صفحه 549-562
اسماعیل چمنی؛ فرحناز نریمانیان؛ یونس پوربیرامی هیر؛ حمیدرضا حیدری

2.

بررسی صفات فیزیولوژیک، درصد و اجزای اسانس دو زیرگونه مرزنجوش (Origanum vulgare subsp. gracile و O. vulgare subsp. hirtum) تحت تنش شوری

صفحه 563-583
زهرا ابراهیمی؛ محمدرضا مرشدلو؛ محمد باقر حسن پور اقدم

3.

بررسی تأثیر هیدروژل بر افرایش مقاومت به خشکی گیاه دارویی Hibiscus sabdariffa L.

صفحه 584-595
سید غلامرضا سجادی؛ ابوالفضل توسلی؛ مهدی دادمهر

4.

تأثیر کاربرد توأم اسید هیومیک و سلنیوم بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) تحت تنش شوری

صفحه 596-611
هوشمند عسگریان؛ وحید عبدوسی؛ الهام دانائی؛ علیرضا لادن مقدم

5.

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گل، درصد اسانس و برخی صفات مرفولوژیک و فنولوژیک 48 اکسشن مختلف گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در استان کرمانشاه

صفحه 612-627
برزو یوسفی؛ سید رضا طبایی عقدایی؛ علیرضا امیری

6.

تکثیر غیرجنسی ماریتیغال (Silybum marianum L.) از طریق باززایی مستقیم در شرایط درون‌شیشه‌ای

صفحه 628-638
فرید نورمند موید؛ نگار ولی زاده؛ طیبه سمندری گیکلو

7.

روش‌های تشخیص ژنوتیپ‌های پایدار و سازگار گل‌محمدی (.Rosa damascena Mill) ایران برای عملکرد اسانس

صفحه 639-657
بایزید یوسفی؛ سید رضا طبائی عقدایی

8.

اثر تنش شوری بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک، میزان اسانس و روابط یونی دو زیرگونه مرزنجوش (Origanum vulgare L. ssp. vulgare & ssp. gracile)

صفحه 658-674
زهرا عظیم زاده؛ عباس حسنی؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ ابراهیم سپهر

9.

تأثیر پودر دانه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) و جنسیت بر عملکرد، پاسخ ایمنی، جمعیت میکروبی و مورفولوژی روده جوجه‌های گوشتی

صفحه 675-685
مهدیه محمدزاده؛ محمد سالارمعینی؛ محسن افشارمنش؛ محمد خواجه بمی

10.

تأثیر محلول‌پاشی کلات آهن و روی بر صفات رشدی، بازده اسانس و شیرابه آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) تحت شرایط آبیاری تکمیلی

صفحه 688-703
عبدالحمید علیخانی؛ اصغر رحیمی؛ محدثه شمس الدین سعید؛ سید رسول صحافی؛ محمدرضا پیرمرادی

11.

اثر نوع محیط کشت پایه و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر کشت درون شیشه‌ای Sorbus persica Hedl.

صفحه 704-717
زهرا آبروش؛ حبیب زارع؛ مصطفی خوشنویس


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.