راهنما

عنوان راهنما  
فیلم آموزشی

فیلم آموزشی

ویژه نشریات انگلیسی 

راهنمای تصویری
فایل PDF  
         
راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله  
راهنمای داوری مقالات  
راهنمای مدیر سامانه      
انجام تنظیمات اصلی مجله  
مدیریت کاربران  
تنظیم فرم داوری  
ویرایش نامه های پیش فرض      
راهنمای سردبیری      
امکانات و تنظیمات سردبیری  
ارسال مقالات به دبیر تخصصی    
ارسال مقالات به داوری  
ارسال مقاله به نویسنده برای بازنگری    
مقالات داوری شده    
راهنمای وراستاری، صفحه آرایی و انتشار الکترونیکی      
     Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.