1.

اسانس Satureja bachtiarica Bunge به عنوان منبعی غنی از کارواکرول

دوره 20، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 425-439
فاطمه سفیدکن؛ زیبا جمزاد؛ محمدمهدی برازنده

2.

استخراج و شناسائی ترکیبهای اسانس گیاه مریم گلی کارواندری (Salvia mirzayanii Rech. f. & Esfand)

دوره 19، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 117-124
مهدی میرزا؛ زهرا باهر نیک؛ زیبا جمزاد

3.

بررسی اسانس پونه زیبا Mentha longiifolia (L.) Hud. Var. calliantha

دوره 11، شماره 1، زمستان 1380، صفحه 1-9
کامکار جایمند؛ مهدی میرزا؛ زیبا جمزاد؛ زهرا فاکر باهر

4.

بررسی ترکیبهای اسانس پونه کرمانی M. longifolia (L.) Hud. var. kermanansis و پونه جنگلی M. longifolia (L.) Hud. var. kotschiana

دوره 18، شماره 1، زمستان 1381، صفحه 1-9
کامکار جایمند؛ مهدی میرزا؛ زیبا جمزاد؛ زهرا فاکر باهر

5.

شناسایی و مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس Salvia bracteata Bank & Soland در دو مرحله برداشت

دوره 22، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 209-215
فرخناز هوشیدری؛ فاطمه سفیدکن؛ زیبا جمزاد


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.