1.

اثر جیبرلیک اسید و سرمادهی بر جوانه‌زنی بذر آنغوزه (Ferula assa-foetida L.)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 391-404
طیبه رجبیان؛ عذرا صبورا؛ بتول حسنی؛ حسن فلاح حسینی

2.

القاء جوانه‌زنی بذر و واکنش رشدی گیاهچه گل پامچال(Primula vulgaris) به تیمارهای مختلف خراش دهی مکانیکی و پیش تیمار شیمیایی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 83-95
نورعلی ساجدی؛ بیژن قاضی نظامی

3.

بررسی اثر چهار تنظیم‌‌کننده رشد بر عملکرد، رنگدانه‌های فتوسنتزی و صفات کیفی زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط گلخانه‌ای

دوره 35، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 703-715
فاطمه حیدری؛ فرید شکاری؛ بابک عندلیبی؛ جلال صبا

4.

بررسی رفتار جوانه‌زنی و خواب بذر در علف‌های هرز جغجغه (Prosopis farcta L.)، چرخه (Launaea acanthodes (Boiss)) و علف مورچه (Cressa cretica L.) در باغات پسته رفسنجان

دوره 5، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 199-213
محمد خواجه حسینی؛ مصطفی علی نقی زاده؛ سید احمد حسینی؛ محمد حسن راشد محصل

5.

به تاخیر اندازی گلدهی زرد آلو رقم شاهرودی با استفاده از اتفون و جیبرلیک اسید

دوره 20، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 183-198
ابراهیم گنجی مقدم؛ علی مختاریان

6.

تأثیر قارچ‌های میکوریزی و هورمون‌های رشد بر عملکرد و غلظت برخی عناصر غذایی در گیاه سیب زمینی

دوره 33، شماره 1، بهار 1398، صفحه 37-43
فاطمه مرادی؛ احمد گلچین؛ سمانه عبداللهی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.