1.

پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) سینگل کراس 704 به محلول‌پاشی هورمون‌های سیتوکینین و اکسین در آرایش‌های مختلف کاشت در شرایط تنش شوری

صفحه 113-133
داوود دوانی؛ مجید نبی‌پور؛ حبیب‌اله روشنفکر دزفولی

2.

اثر سن گیاهچه و کودهای مختلف زیستی در تولید مینی‌تیوبر ارقام سیب‌زمینی در سامانه هواکشت

صفحه 135-151
داوود حسن‌پنا؛ ودود ساعدنیا؛ رئوف محمدی؛ انور اسدی؛ فاطمه آسیابی‌زاده

3.

اثر محیط کشت پایه، تنظیم‌کننده‌های رشد و بستر کشت بر ریزازدیادی پایه گلابی نیمه‌پاکوتاه کننده پیرودوارف (Pyrodwarf)

صفحه 153-170
عاطفه مشاری نصیرکندی؛ بهمن حسینی؛ علیرضا فرخزاد؛ لطفعلی ناصری

4.

واکنش‌های فیزیولوژیکی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در برخی از ارقام انگور در شرایط تنش گرما

صفحه 171-189
محمد جواد کرمی؛ سعید عشقی

5.

برهمکنش پایه و پیوندک در برخی ارقام گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) و آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) روی پایه رویشی پیرودوارف

صفحه 191-205
معصومه کرباسی؛ کاظم ارزانی

6.

اثر کشت تأخیری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام زمستانه کلزا (Brassica napus L.) در شرایط آبیاری بهینه و تنش خشکی آخر فصل

صفحه 207-232
حمیدرضا خادم حمزه؛ علیرضا یدوی؛ محسن موحدی دهنوی؛ امیرحسین شیرانی‌راد

7.

تعیین بهترین گرده‌دهنده برای رقم جدید به (Cydonia oblonga Mill.) ویدوجا

صفحه 233-239
مریم تاتاری؛ حمید عبداللهی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.