1.

جلد


2.

جلد (داخل): معرفی مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی


3.

شناسامه و فهرست


4.

سخن مدیر مسئول

صفحه 3-3

5.

سخن سردبیر: رویکرد نوین مروج

صفحه 5-5

6.

پای صحبت دکتر علی اکبر مؤیدی؛ معاون محترم آموزش و ترویج کشاورزی

صفحه 6-7

7.

زراعت چغندرقند پاییزه در استان گلستان

صفحه 8-13

8.

نقش مروّجان در تولید محصول سالم

صفحه 14-15

9.

مسمومیت دام‌های نشخوارکننده با سموم ارگانوفسفره

صفحه 16-21

10.

بهبود برخی خواص فیزیکی خاک با استفاده از مواد اصلاح‌کننده (مطالعه موردی: دشت عتابیه، خوزستان)

صفحه 22-31

11.

تحلیلی بر ابعاد، دستاوردها و پیامدهای انتخاب و معرفی نمونه‌های ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی

صفحه 32-43

12.

خشکیدگی جنگل‌های بلوط زاگرس

صفحه 44-49

13.

گفتگو با مروج ملی نمونه

صفحه 50-53

14.

گفتگو با رییس مرکز جهاد کشاورزی نمونه ملّی

صفحه 54-56

15.

چرایی فقدان متولی خاص برای سلامت محصول

صفحه 57-58

16.

کاربرد پهپادها در کشاورزی

صفحه 59-64

17.

مروج همراه کشاورز

صفحه 65-65

18.

چگونگی افزایش بهره وری تولید با بهره گیری از صنایع تبدیلی

صفحه 66-67

19.

کشاورزی قراردادی: راهنمای تدوین قرارداد

صفحه 68-73

20.

گسترش بیماری لکه سیاه سیب در کشور و روش‌های مدیریت آن

صفحه 74-84

21.

بوی گندم: شعری درباره کشاورزی

صفحه 85-85

22.

معرفی کتاب : ارتباطات برای نوآوری روستایی بازاندیشی در ترویج کشاورزی

صفحه 86-86

23.

پشت جلد (داخل): معرفی تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی


24.

پشت جلد: معرفی کانون‌های توسعه ظرفیت‌های جوانان روستایی و عشایر


25.

فایل کلی شماره 157

صفحه 1-86


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.