1.

شناسنامه

صفحه 2-2

2.

سخن مدیر مسئول

صفحه 4-5

3.

تحقیق برای توسعه: راهبردی برای انسجام تقویت اثربخشی تحقیقات، آموزش، ترویج و اجرا

صفحه 6-13
محمدرضا بلالی؛ ثریا قاسمی

4.

نوگرایی در پژوهش و فناوری در راستای تحقیق برای توسعه

صفحه 14-17
ارژنگ جوادی

5.

اصلاح فرایندهای پژوهشی با رویکرد تحقیق برای توسعه

صفحه 18-21
حسن علیپور؛ آزاده مهدی پور

6.

نظام نوآوری و فناوری کشاورزی، گامی اثربخش در راستای تکمیل زنجیره تحقیق برای توسعه

صفحه 22-25
غلامرضا صالحی جوزانی؛ محمدرضا صفرنژاد

7.

رویکرد اثربخشی در نظام ارزیابی اعضاء هیأت علمی

صفحه 26-30
جهانفر دانشیان؛ محمود گرایلی

8.

نظام نوین ترویج کشاورزی و منابع طبیعی، رهیافتی موثر برای ظرفیت سازی تحقیقات توسعه ای

صفحه 32-35
علی اکبر مویدی؛ جواد قاسمی؛ علی خبیری؛ رضا ذبیحی طاری؛ مهدی ابراهیم نژاد مغانلو

9.

تحکیم تعاملات تحقیق و ترویج مبتنی بر ترویج فراگیر برای توسعه

صفحه 36-39
علی اکبر مویدی؛ جواد قاسمی؛ علی خبیری؛ رضا ذبیحی طاری؛ مهدی ابراهیم نژاد مغانلو

10.

اصلاحات ساختاری سازمان مبتنی بر تحقیق برای توسعه

صفحه 40-43
سیدباقر محمودی؛ غلامرضا گل محمدی؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ محمدرضا بلالی؛ مجید ولدان؛ محمد عسگری

11.

اصلاح نظام برنامه و بودجه با هدف ارتقاء بهر ه وری

صفحه 44-47
مجید ولدان؛ علیرضا نیکوئی؛ مهین غیث پور

12.

سازمان واحد یک تجربه موفق (One-CGIAR)

صفحه 48-50
حسن مومنی؛ تورج ولی نسب؛ کاظم رمضانی؛ زهرا زمانی

13.

ایجاد سیستم تصمیم یار با را ه اندازی نظام یکپارچه اطلاعات کشاورزی

صفحه 52-55
حسین فرازمند؛ حامد مزینانی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.