1.

توصیه و برآورد کود در ایران: چالش‌ها و راهکارها

صفحه 123-144
محمد مهدی طهرانی؛ محمدرضا بلالی؛ فرهاد مشیری؛ عبدالمحمد دریاشناس

2.

تأثیر کود میکروبی گوگردی بر جذب عناصر غذایی و عملکرد سویا در مزرعه

صفحه 145-151
پیام بابایی؛ احمد گلچین؛ حسین بشارتی؛ مهران افضلی

3.

بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر توسعه فرسایش آبکندی در حوضه آبخیز مارون

صفحه 153-163
مجید خزایی؛ اردشیر شفیعی؛ علی ملایی

4.

اثرات تنش شوری ناشی از کلرید سدیم بر رشد و تثبیت بیولوژیک نیتروژن در سه رقم سویا

صفحه 165-174
نادیا دادرس؛ حسین بشارتی؛ ساغر کتابچی

5.

نقش باکتری‌های مفید خاکزی در افزایش کارایی پالایش سبز یک خاک آلوده به کادمیوم

صفحه 175-183
پویا استوار؛ کاظم خاوازی؛ محمد جعفر ملکوتی

6.

بررسی تأثیر سویه‌های ریزوبیوم بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام لوبیا قرمز

صفحه 185-193
مسعود دادیور؛ محمدعلی خودشناس؛ جواد قدبیکلو؛ عادل غدیری

7.

تأثیر سودوموناس‌های فلورسنت بر افزایش انحلال ترکیبات روی و بهبود جذب آن توسط لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

صفحه 195-206
پیمان عباس زاده دهجی؛ غلامرضا ثواقبی؛ هادی اسدی رحمانی؛ فرهاد رجالی؛ محسن فرحبخش؛ بابک متشرع زاده؛ مهتاب امیدواری

8.

جذب عناصر غذایی و عملکرد کلزا در شرایط شور زیر تأثیر سودوموناس‌های فلورسنت تولید کننده آنزیم ACC- دآمیناز

صفحه 207-218
فرزاد جلیلی؛ کاظم خاوازی؛ ابراهیم پذیرا


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.