1.

بررسی اثرات باقیمانده فسفر و پتاسیم مصرف شده بر عملکـرد گندم درتناوب ذرت-گندم

صفحه 143-149
کامران میرزاشاهی

2.

بررسی چند عامل سرخشکیدگی پسته و کنترل آن با تغذیه بهینه

صفحه 151-161
وحید مظفری؛ محمد جعفر ملکوتی؛ بهمن خلد برین؛ محمد بای‌بوردی

3.

تأثیر منبع نیتروژن و میزان روی بر رشد و ترکیب شیمیائی برنج

صفحه 163-171
یعقوب حسینی؛ منوچهر مفتون

4.

بررسی تأثیر منابع مختلف کربن و ازت بر رشد رویشی قارچ خوراکی شاه صدف [Pleurotus eryngii (DC: Fr.) Quel.]

صفحه 173-179
عزیزا.. علوی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ کاظم ارزانی؛ ابراهیم پورجم

5.

بررسی تأثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن بر خواص کمی و کیفی دو رقم پیاز

صفحه 181-192
احمد بایبوردی؛ محمدجعفر ملکوتی؛ سعید سماوات

6.

غلظت نیترات در آبهای زیرزمینی منطقه بهار همدان

صفحه 193-200
محسن جلالی؛ زهرا کلاه چی

7.

بررسی تکثیر باکتری Sinorhizobium meliloti در چند محیط کشت ارزان قیمت

صفحه 201-211
شیرین قربانی؛ احترام سادات رحیمی؛ کاظم خاوازی؛ محمدحسین ارزانش

8.

بررسی تأثیر سویه‌های ریزوبیومی بومی خاکهای ایران بر عملکرد و خصوصیات کیفی لوبیا

صفحه 213-220
هادی اسدی رحمانی؛ میترا افشاری؛ کاظم خاوازی؛ فریدون نورقلی‌پور؛ اکرم اوتادی

9.

بررسی تراکم جمعیت و شناسایی سودوموناس‌های فلورسنت در ریزوسفر گندم مناطق مختلف ایران

صفحه 221-230
میرحسن رسولی صدقیانی؛ حشمت‌اله رحیمیان؛ کاظم خاوازی؛ محمدجعفر ملکوتی؛ هادی اسدی رحمانی

10.

استفاده از فراوانی نسبی ذرات و درصد کربن آلی برای برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاکهای استان لرستان

صفحه 231-237
رسول میرخانی؛ محمود شعبانپور؛ سعید سعادت

11.

اثر شوری محلول خاک بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سورگوم علوفه‌ای

صفحه 239-250
سعید سعادت؛ مهدی همایی؛ عبد‌المجید لیاقت

12.

تأثیر مدیریت زراعی در زراعت ذرت بر مقدار نفوذ پایه خاک در آبیاری جویچه‌ای

صفحه 251-257
سید حسن طباطبائی؛ محمد‌رضا نیشابوری؛ حسین فرداد؛ عبدالمجید لیاقت

13.

بررسی تأثیر میزان آب آبیاری و کود ازت بر عملکرد و بازده مصرف آب در گوجه فرنگی

صفحه 259-265
علیرضا فرهمند؛ حسین فرداد؛ عبدالمجید لیاقت؛ عبدالکریم کاشی

14.

بررسی اثر تغییر پارامترهای موج بر روی یکنواختی و راندمان آبیاری موجی

صفحه 267-274
منیژه ایزدی؛ مهدی کوچک زاده؛ جمال ‌ ‌محمد ولی سامانی؛ مهدی شهابی فر

15.

ارزیابی روش‌های مختلف تشعشعی و رطوبتی جهت برآورد تبخیر ـ تعرق مرجع و اثرات خشکی هوا بر آن در استان گلستان

صفحه 275-285
حسین شریفان؛ بیژن قهرمان؛ امین علیزاده؛ سید‌مجید میر لطیفی

16.

تأثیر گسترش سیلاب بر تغذیه آبخوان دشت سهرین- قره چریان زنجان

صفحه 287-295
فرزاد بیات موحد؛ قاسم مجتهدی؛ محمدحسین مهدیان

17.

ارزیابی عملکرد اقتصادی سازه‌های کوچک تأمین آب کشاورزی احداث شده در استان زنجان

صفحه 297-311
پرویز عبدی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.