1.

اثر پرتوهای فرابنفش بر تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه نعناع (.Mentha spicata L)

دوره 8، شماره 1، تابستان 1380، صفحه 1-15
شهین مهرپور؛ محمدباقر رضایی؛ احمد مجد؛ کامکار جایمند

2.

اثر تنش خشکی بر کمّیت و کیفیت اسانس و کارایی مصرف آب (WUE) در اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.)

دوره 29، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 772-782
محمدهادی راد؛ کامکار جایمند؛ محمدحسن عصاره؛ مهدی سلطانی

3.

اسانس و دستگاههای اسانس گیری

دوره 9، شماره 1، تابستان 1380، صفحه 1-161
کامکار جایمند؛ محمدباقر رضایی

4.

استخراج، جداسازی و شناسایی فلاونوئیدهای کوئرستین و روبینین از گیاه اقاقیا (Robinia pseudoacacia L.)

دوره 20، شماره 1، بهار 1383، صفحه 19-38
فاطمه سفید کن؛ اعظم آقا ولی جماعت؛ مختار علی نیا رودسری؛ کامکار جایمند

5.

استخراج و اندازه‌گیری ترکیب کوئرستین و کامفرول در اندام‌های مختلف گونه گیاهی رازیانه Foeniculum vulgare Mill.

دوره 29، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 681-691
کامکار جایمند؛ هلن اهرابی اصلی؛ زهرا بهراد

6.

استخراج و اندازه‌گیری ترکیبهای فلاونوییدی کامفرول و کوئرستین در گلبرگ ده ژنوتیپ از گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) از مناطق غربی ایران

دوره 25، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 547-555
کامکار جایمند؛ محمدباقر رضایی؛ محمدحسن عصاره؛ سیدرضا طبایی عقدایی؛ سعیده مشکی‌زاده

7.

استخراج و تعیین میزان ترکیب اولئوروپین در 9 رقم زیتون Olea europa L. کشت شده در ایستگاه تحقیقاتی فدک (دزفول)

دوره 22، شماره 1، بهار 1385، صفحه 74-78
کامکار جایمند؛ محمدباقر رضایی؛ زهرا آبروش؛ مصطفی گلی پور؛ مرتضی شریفی

8.

استخراج و تعیین میزان ترکیب اولئوروپین در پسآب حاصل از شستشوی میوه Olea europa L

دوره 21، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 224-232
کامکار جایمند؛ محمدباقر رضایی؛ اکبر نجفی آشتیانی

9.

اندازه‌گیری گلیسیریزین در ریشه گیاه شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(HPLC)

دوره 14، شماره 1، زمستان 1381، صفحه 1-14
کامکار جایمند؛ محمدباقر رضایی

10.

بررسی اسانس پونه زیبا Mentha longiifolia (L.) Hud. Var. calliantha

دوره 11، شماره 1، زمستان 1380، صفحه 1-9
کامکار جایمند؛ مهدی میرزا؛ زیبا جمزاد؛ زهرا فاکر باهر

11.

بررسی اسانس گل محمدی Rosa damascena Mill مناطق مرکزی و شمال غربی کشور

دوره 19، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 339-348
محمدباقر رضایی؛ کامکار جایمند؛ سیدرضا طبایی عقدائی؛ محمد مهدی برازنده؛ سعیده مشکی زاده

12.

بررسی اسیدهای چرب روغن بذر Moringa peregrina (Forssk.) Fiori از رویشگاه‌های مختلف در استان سیستان و بلوچستان

دوره 30، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 425-432
کامکار جایمند؛ محمدباقر رضایی؛ فاطمه سفیدکن؛ محمود نادری؛ هاشم کنشلو؛ محمدیوسف آچاک؛ مهدی فرحپور؛ شاهرخ کریمی

13.

بررسی تاثیر پرتوهای فرابنفش بر کمیت وکیفیت اسانس گیاه رازیانه Foeniculum vulgare Mill.)) درمراحل مختلف رویشی

دوره 12، شماره 1، بهار 1381، صفحه 1-27
محمدباقر رضایی؛ کامکار جایمند؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مهدخت مداح؛ احمد مجد

14.

بررسی تأثیر مصرف کودهای‌ ارگانیک و شیمیایی بر اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)

دوره 29، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 373-386
مریم نیک‌نژاد؛ محمدحسین لباسچی؛ کامکار جایمند؛ فیروزه حاتمی

15.

بررسی ترکیبهای اسانس بابونه دارویی (Matricaria chamomilla L.) در مناطق تهران، همدان و کازرون

دوره 13، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 11-24
کامکار جایمند؛ محمدباقر رضایی

16.

بررسی ترکیبهای اسانس پونه کرمانی M. longifolia (L.) Hud. var. kermanansis و پونه جنگلی M. longifolia (L.) Hud. var. kotschiana

دوره 18، شماره 1، زمستان 1381، صفحه 1-9
کامکار جایمند؛ مهدی میرزا؛ زیبا جمزاد؛ زهرا فاکر باهر

17.

بررسی ترکیبهای روغن اسانسیEucalyptus porosa

دوره 20، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 469-476
محمدحسن عصاره؛ محمد مهدی برازنده؛ کامکار جایمند

18.

بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس اندام هوایی گیاه Achillea millefolium subsp. millefolium با روشهای تقطیر

دوره 20، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 181-190
کامکار جایمند؛ محمدباقر رضایی

19.

بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس بابونه .Mathricaria chamomilla L

دوره 10، شماره 1، پاییز 1380، صفحه 105-125
کامکار جایمند؛ محمدباقر رضایی؛ فاطمه عسگری؛ سعیده مشکی زاده

20.

بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس بومادران کوهستانی Achillea vermicularis Trin.

دوره 15، شماره 1، زمستان 1381، صفحه 49-58
کامکار جایمند؛ محمدباقر رضایی

21.

بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس پوست میوه و برگ بنه Pistacia atlantica subsp. mutica

دوره 7، شماره 1، بهار 1380، صفحه 129-141
کامکار جایمند؛ محمد باقر رضایی؛ یحیی دهقانی شورکی

22.

بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس دو رقم (کولتیوار) از نعناع فلفلی (Mentha piperita)

دوره 6، شماره 1، تابستان 1379، صفحه 13-27
کامکار جایمند؛ محمدباقر رضایی؛ غلامرضا نبی

23.

بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس زنجبیل شامی (Inula helenium L.)

دوره 8، شماره 1، تابستان 1380، صفحه 135-148
کامکار جایمند

24.

بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس کاه مکی Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor

دوره 10، شماره 1، پاییز 1380، صفحه 75-83
محمدباقر رضایی؛ کامکار جایمند

25.

بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Anthemis coelopoda Boiss.

دوره 24، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 271-277
محمدباقر رضایی؛ کامکار جایمند؛ ولی‌‌اله مظفریان

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.