1.

اثر تنش خشکی بر خصوصیات جوانه‏ زنی بذر در جمعیت‌های 4 گونه اسپرس بومی ایران (Onobrichis sp)

دوره 27، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 309-318
ربابه فرحدوست؛ علی اشرف جعفری

2.

ارزیابی تنوع اکوتیپ‌های یونجه زراعی ایران براساس شاخص‌های کیفی علوفه

دوره 19، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 39-54
مهدی رضایی؛ محمد رضا نقوی؛ رضا معالی امیری؛ رحمت محمدی؛ علی اشرف جعفری؛ محمد مهدی کابلی

3.

ارزیابی تنوع ژنتیکی در اکسشن‌های گونه Festuca arundinaceaدر شرایط دیم استان کرمانشاه

دوره 20، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 314-326
محسن فرشادفر؛ علی‌اشرف جعفری؛ عزت الله فرشادفر؛ ایرج رضایی؛ فرزاد مرادی؛ هوشمند صفری

4.

ارزیابی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های گونه Dactylis glomerata در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه

دوره 21، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 315-328
محسن فرشادفر؛ علی‌اشرف جعفری؛ فرزاد مرادی؛ هوشمند صفری

5.

ارزیابی تنوع ژنتیکی یونجه (Medicago sativa L.) با استفاده از شاخص‌های ریخت‌شناسی و شیمیایی

دوره 16، شماره 1، پاییز 1387، صفحه 1-13
محسن فرشادفر؛ شراره فارغی؛ عزت الله فرشادفر؛ علی اشرف جعفری

6.

ارزیابی تنوع عملکرد و کیفیت علوفه در اکسشن‌های گونه Agropyron trichophorum در شرایط دیم استان کرمانشاه

دوره 19، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 314-326
هوشمند صفری؛ علی اشرف جعفری

7.

ارزیابی روابط کاریوتیپی برخی گونه‌های بخش‏ های Bromus و Genea از جنس بروموس

دوره 25، شماره 1، بهار 1396، صفحه 82-96
هوشمند صفری؛ علیرضا زبرجدی؛ دانیال کهریزی؛ علی اشرف جعفری

8.

ارزیابی شدت بیماری سفیدک سطحی بر روی جمعیت‌‌های زراعی اسپرس در شرایط مزرعه

دوره 22، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 133-141
محمدعلی علیزاده؛ علی اشرف جعفری

9.

ارزیابی صفات کمی و کیفی جمعیت‌های متحمل و نیمه‌متحمل به بیماری سفیدک سطحی در اسپرس (Onobrychis viciaefolia)

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 311-326
محمدعلی علیزاده؛ علی اشرف جعفری؛ سید اسماعیل سیدیان؛ محمود امیرخانی؛ محمدرضا پهلوانی؛ لیلا فلاح حسینی؛ معصومه رمضانی یگانه

10.

استفاده از شاخص‌های گزینش همزمان در تولید واریته‌های ترکیبی بمنظور اصلاح عملکرد و کیفیت علوفه در فستوکای پابلند در شرایط استان اردبیل

دوره 16، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 273-284
علی اکبر ایمانی؛ علی اشرف جعفری؛ رجب چوگان؛ علی اصغری؛ فرخ درویش

11.

بررسی اثرات همزیستی سینوریزوبیوم (SinoRhizobium sp.) بر رشد و تولید عملکرد علوفه اسپرس زراعی (Onobrichis vicifolia)

دوره 24، شماره 1، بهار 1395، صفحه 156-164
حیدر پناه پور؛ علی اشرف جعفری؛ محمدرضا پهلوانی

12.

بررسی اثر جهش‌زایی غلظت‌های مختلف EMS و پرتو UV-C بر یونجه (Medicago sativa L.)

دوره 15، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 183-195
محبتعلی نادری شهاب؛ شهین مهرپور؛ مریم جبلی؛ علی‌اشرف جعفری

13.

بررسی تحمل شوری در اکوتیپ‎های مختلف یونجه یکساله (Medicago truncatula)

دوره 22، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 43-54
مریم فروزانفر؛ محمدرضا نقوی؛ سیّد علی پیغمبری؛ علی اشرف جعفری؛ سعید نصیری کمال آباد

14.

بررسی تنوع در عملکرد و صفات مورفولوژیکی در جمعیت‌هایی از دو گونه از بروموس (Bromus tomentellus و Bromus persicus)

دوره 18، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 280-293
کلثوم بیرانوند؛ علی اشرف جعفری؛ ابراهیم رحمانی؛ محمد چمنی

15.

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های ایرانی علف گندمی بیابانی (Agropyron deserturom) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و RAPD

دوره 19، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 85-100
رضا تقی زاده؛ علی اشرف جعفری؛ علی اکبر ایمانی؛ علی اصغری؛ رجب چوکان

16.

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های اسپرس زراعی (Onobrychis sativa) توسط پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر و بررسی ارتباط آن با عوامل اکولوژیکی

دوره 21، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 150-161
پروین صالحی شانجانی؛ مهناز قره‌چائی؛ علی‌اشرف جعفری؛ غلامرضا بخشی خانیکی

17.

بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیت‌هایی از آگروپیرون (Agropyron Gaertn.) با استفاده از نشانگر‌های مولکولی RAPD

دوره 18، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 143-153
علی اصغری؛ علی اشرف جعفری؛ مجید شکرپور؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد

18.

بررسی تنوع عملکرد گل و اجزاء عملکرد گل محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط آب و هوایی خوزستان

دوره 15، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 305-323
مهدی کاظمی؛ سیدرضا طبایی‌عقدایی؛ سید محمدعلی شیخ‌الاسلامی؛ علی‌اشرف جعفری

19.

بررسی روابط خویشاوندی برخی گونه‌های ماشک (Vicia spp.) بر‌اساس پروتئین‌های ذخیره-ای و نشانگرهای RAPD

دوره 20، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 39-54
علی اصغری؛ زهرا بزرگی؛ مجید شکرپور؛ علی اشرف جعفری

20.

بررسی عملکرد علوفه جمعیت‌هایی از‌ گونه مرتعی Elymus pertenuis در شرایط دیم و آبی بر اساس شاخص‎های تحمل به تنش خشکی در استان فارس

دوره 23، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 247-258
مهرناز ریاست؛ علی اشرف جعفری؛ یوسف صفوی

21.

خارداری تنه در لیلکی و تنوع آن در نتاج ناتنی

دوره 17، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 222-233
محمد نوروزی رئیس دانایی؛ حسین میرزایی ندوشن؛ حسن مداح عارفی؛ علی اشرف جعفری

22.

گزینش ژنوتیپ‌های برتر سیاه تاغ در شرایط اقلیمی سمنان

دوره 19، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 359-368
نجاتعلی سالار؛ حسین میرزایی ندوشن؛ علی اشرف جعفری

23.

مطالعه پایداری عملکرد علوفه در اکسشن‌های گونه Agropyron trichophorum با مدل AMMI و سایر روش‌های تجزیه پایداری در دو محیط تنش و بدون تنش خشکی

دوره 25، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 358-371
حدیث السادات مدائنی؛ علی اشرف جعفری؛ هوشمند صفری؛ هومن شیروانی

24.

مقایسه عملکرد کمی و کیفی علوفه تعدادی از ژنوتیپ‌های گونه Elymus hispidus در شرایط دیم با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره در شهرستان شیراز

دوره 22، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 291-301
مهرناز ریاست؛ علی اشرف جعفری؛ عبدالرضا نصیرزاده

25.

مهمترین صفات مؤثر در عملکرد علوفه هفت گونه جنسPoa

دوره 14، شماره 1، بهار 1385، صفحه 25-31
پرویز مرادی؛ علی‌اشرف جعفری

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.