1.

بررسی تاثیر بهره‌برداری در ادامه حیات گیاه Ferula gumosa Boiss در شرایط مزرعه

دوره 20، شماره 1، بهار 1383، صفحه 99-109
محمد دینی؛ پرویز باباخانلو؛ محمد علیها؛ مصطفی گلی پور؛ فرهنگ جعفری

2.

بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد رازیانه

دوره 7، شماره 1، بهار 1380، صفحه 1-26
ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ امیر قلاوند؛ قربان نورمحمدی؛ ابوالقاسم متین؛ غلامرضا امین؛ پرویز باباخانلو؛ محمدحسین لباسچی؛ فاطمه سفیدکن

3.

بررسی مقایسه ای مقادیر آلکالوئیدهای افدرین و پزدوافدرین در گونه ‌های افدرای ایران

دوره 6، شماره 1، تابستان 1379، صفحه 48-65
زهرا فاکر باهر؛ لطیفه احمدی؛ پرویز باباخانلو

4.

بررسی منابع تولید‌کننده بیدخشت در استان تهران

دوره 11، شماره 1، زمستان 1380، صفحه 53-71
محمد دینی؛ پرویز باباخانلو؛ محمود محمودی؛ مصطفی گلی پور

5.

بررسی منابع تولید کننده شیر خشت در استان تهران

دوره 10، شماره 1، پاییز 1380، صفحه 1-26
محمد دینی؛ پرویز باباخانلو؛ محمود محمدی؛ مصطفی گلی پور

6.

بررسی منابع تولیدکننده شکر تیغال در استان تهران

دوره 12، شماره 1، بهار 1381، صفحه 67-85
محمد دینی؛ پرویز باباخانلو؛ محمود محمدی؛ مصطفی گلی پور

7.

تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و خصوصیات زراعی گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa)

دوره 21، شماره 1، بهار 1384، صفحه 65-73
احمد اکبری نیا؛ محمود خسروی فرد؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ پرویز باباخانلو

8.

تعیین مناسبترین مدت سرمادهی و عمق کاشت بذر وشا (.Dorema ammoniacum D. Don)

دوره 21، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 517-534
بهناز علیجان پور؛ پرویز باباخانلو؛ فرهاد آژیر؛ رضا حبیبی

9.

تغییرات مقدار کل آلکالوئیدهای گیاه دارویی عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi) در واکنش به مقادیر مختلف کود ازته

دوره 5، شماره 1، بهار 1379، صفحه 61-112
عباس زارع زاده؛ بهمن خلدبرین؛ علی مراد شاهی؛ پرویز باباخانلو؛ هما رجائی

10.

جمع‌آوری، شناسایی و اهلی کردن گیاهان دارویی استان یزد

دوره 14، شماره 1، زمستان 1381، صفحه 73-135
عباس زارع زاده؛ پرویز باباخانلو؛ ناصر باغستانی؛ مهدی شمس زاده

11.

جمع‌آوری و شناسایی گیاهان دارویی استان قزوین

دوره 16، شماره 1، زمستان 1381، صفحه 1-39
احمد اکبری‌‌‌نیا؛ پرویز باباخانلو

12.

شناسایی رویشگاهها و پراکندگی گونه‌های مولد باریجه در استان تهران

دوره 13، شماره 1، تابستان 1381، صفحه 25-40
محمد دینی؛ پرویز باباخانلو؛ محمدمسعود علیها؛ مصطفی گلی پور

13.

شناسایی گیاهان دارویی استان مرکزی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 544-559
حمیدرضا میرداودی؛ پرویز باباخانلو

14.

شناسایی گیاهان دارویی استان همدان

دوره 23، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 350-374
رمضان کلوندی؛ کیوان صفی‌خانی؛ قاسم نجفی؛ پرویز باباخانلو

15.

شناسایی و بررسی اکولوژیک گیاهان اسانس دار استان هرمزگان

دوره 22، شماره 1، بهار 1385، صفحه 47-59
محمدامین سلطانی پور؛ پرویز باباخانلو

16.

فهرست کاربردی گیاهان

دوره 16، شماره 1، زمستان 1381، صفحه 41-99
محمد دینی؛ پرویز باباخانلو

17.

مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) در مراحل قبل از گلدهی و گلدهی کامل در رویشگاه و مزرعه

دوره 25، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 159-169
شهلا احمدی؛ فاطمه سفیدکن؛ پرویز باباخانلو؛ فاطمه عسگری؛ کریم خادمی؛ ناهید ولیزاده؛ محمدعلی کریمی‌فرContact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.