1.

پارازیتیسم فصلی زنجرک Empoasca decipiens توسط زنبور Anagrus atomus روی چهار گونه لوبیا در منطقه تهران

صفحه 1-11
بهرام ناصری؛ یعقوب فتحی پور؛ علی اصغر طالبی

2.

ارزیابی رقابت سلمه‌تره (Chenopodium album) و ذرت (Zea mays) با استفاده از برخی مدل‌های تجربی

صفحه 13-38
فاطمه آقابیگی؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی میبدی

3.

بررسی تغییرات فصلی جمعیت شته‌های مرکبات در شرق مازندران و توانایی گونه‌های مهم در انتقال ویروس تریستزای مرکبات

صفحه 39-50
سید وحید علوی؛ علی رضوانی

4.

مقایسه زهرآگینی چند جدایة Beauveria bassiana روی حشره کامل سن گندم و تأثیر روغن های گیاهی بر جوانه زنی اسپورهای مؤثرترین جدایه

صفحه 51-65
ژینوس رستگار؛ مهران غزوی؛ کریم کمالی؛ جعفر ارشاد

5.

بررسی اثرات زیرکشندگی حشره کش ایمیداکلوپراید روی پارامترهای جدول زیستی شته جالیز Aphis gossypii (Hom.: Aphididae)

صفحه 67-80
شادیه گرامی؛ احمد حیدری؛ خلیل طالبی جهرمی؛ احمد عاشوری؛ غلامرضا رسولیان

6.

تغییرات فصلی جمعیت شته‌های Brachycaudus amygdalinus و B. helichrysi روی درختان بادام در شهرکرد

صفحه 81-93
سید حبیب الله نوربخش؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ محمد سعید مصدق؛ علی رضوانی؛ پرویز شیشه بر

7.

بررسی توان رقابتی ارقام سیب‌زمینی با علف‌‌های‌هرز

صفحه 95-108
فاطمه خالقی؛ اسداله حجازی؛ اسکندر زند؛ آژنگ جاهدی

8.

بررسی وضعیت سه ویروس مو در تاکستان‌های شمال شرق ایران

صفحه 109-120
مسعود شمس بخش؛ مریم ابراهیم قمی؛ رضا پوررحیم

9.

گزارش جدید جنسStrongylopsis و چهار گونه از زنبورهای زیر خانوادهPimplinae از ایران (Hym., Ichneumonidae) (گزارش کوتاه علمی)

صفحه 121-122
اشکان مسندی یزدی نژاد

10.

اولین گزارش از سه گونه زنبور پارازیتوئید پروانه برگخوار نارونBucculatrix ulmella Z. ((Lep.: Bucculatricidae در ایران (گزارش کوتاه علمی)

صفحه 123-124
والی اله بنی عامری؛ علی محمدی پور

11.

گزارش سوسک شکارگر Cybocephalus fodori minor (Col.: Cybocephalidae ) روی سپردار واوی پسته Lepidosaphes pistaciae (Hom.: Diaspididae) از ایران (گزارش کوتاه علمی)

صفحه 125-126
جلال کلاهدوز شاهرودی؛ حسین سیدالاسلامی؛ رحیم عبادی

12.

نخستین گزارش از دو جنس و چهار گونه از زنبورهای خانواده Ichneumonidae از ایران (گزارش کوتاه علمی)

صفحه 127-129
اشکان مسندی یزدی نژاد

13.

اولین گزارش زنبور Metaphycus hodzhevanishvilii Yasnosh (Hym.: Encyrtidae) از ایران (گزارش کوتاه علمی

صفحه 130-130
شهرام حسامی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ هادی استوان؛ محمود شجاعی؛ کریم کمالی؛ معصومه مقدم


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.