1.

شناسنامه جلد 10


2.

بررسی منابع تولید کننده شیر خشت در استان تهران

صفحه 1-26
محمد دینی؛ پرویز باباخانلو؛ محمود محمدی؛ مصطفی گلی پور

3.

بررسی کمی و کیفی ترکیبهای شیمیایی موجود در اسانس کلپوره .Teucrium polium L

صفحه 27-38
مهدی میرزا

4.

تاثیر کودهای آلی و شیمیایی و تراکم بر عملکرد و مواد موثر گل راعی

صفحه 39-64
محمدحسین لباسچی؛ ابوالقاسم متین؛ غلامرضا امین؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ لطیفه احمدی

5.

شناسایی ترکیبهای متشکله اسانس مرزنجوش اروپایی (.Origanum majorana L)

صفحه 65-74
محمدمهدی برازنده

6.

بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس کاه مکی Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor

صفحه 75-83
محمدباقر رضایی؛ کامکار جایمند

7.

بررسی کمی و کیفی اسانس رازیانه .Foeniculum vulgare Mill در مراحل مختلف رشد

صفحه 85-104
فاطمه سفیدکن

8.

بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس بابونه .Mathricaria chamomilla L

صفحه 105-125
کامکار جایمند؛ محمدباقر رضایی؛ فاطمه عسگری؛ سعیده مشکی زاده

9.

بررسی ترکیبهای شیمیایی موجود در عصاره گل .Syringa microphylla Diels

صفحه 127-141
فاطمه عسگری؛ مهدی میرزا


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.