1.

اثرات کشنده و غیر کشنده آفتکش های پروپارژیت، بنومیل، هالوکسی فوپ اتوتیل، ایمیداکلوپرید و کلرپایریفوس اتیل روی پراسنجه های جدول زیستی زنبور انگل واره ی، (Trichogramma brassicae (Hym.; Trichogrammatidae

صفحه 111-124
موسی صابر؛ صمد وجودی؛ احسان پارسائیان؛ اکرم احمدی

2.

مطالعه فون کنه های اریباتید پیکنونوتیک (Acari: Oribatida) در بخش های جنوبی استان آذربایجان شرقی و توصیف تکمیلی گونه Licnodamaeus inaequalis با تکیه بر نمونه های جمع آوری شده از منطقه

صفحه 125-149
منصوره آهنی آزاد؛ محمد باقری؛ محمدعلی اکرمی

3.

بررسی خواص حشره کـشی نانو امولسیون اسانس پونه، (Mentha longifolia L. (Lamiaceae علیه سوسـک چهار نقطه ای حبوبات، (Callosobruchus maculatus (Fabricius) (Coleoptera: Chrysomelidae

صفحه 151-163
مژده لونی؛ جهانشیر شاکرمی؛ مریم نگهبان

4.

تاثیر سطوح نیتروژن و ارقام گوجه فرنگی بر کارایی انگلی زنبور (Trichogramma principium (Hymenoptera: Trichogrammatidae روی تخم کرم میوه خوار (Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae

صفحه 165-184
فرشته صالحی؛ جلال شیرازی؛ غلامحسین قره خانی؛ ناهید واعظ

5.

قبیلة (Acanthaclisini (Neuroptera: Myrmeleontidae در ایران

صفحه 185-194
ابوالفضل حاجی اسمعیلیان؛ رضا وفائی شوشتری؛ فریبا مظفریان؛ ابراهیم ابراهیمی

6.

اولین گزارش مقاومت کرم غوزة پنبه، (Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae به تیودیکارب در ایران

صفحه 195-212
هادی مصلی نژاد؛ زهرا غلامی

7.

بررسی مقاومت ارقام مختلف هلو نسبت به کنه تارتن دولکه‌ای Acari: Tetranychidae) Tetranychus urticae Koch) در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 213-226
علیرضا نعمتی؛ الهام ریاحی؛ پرویز شیشه بر؛ زریر سعیدی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.