1.

تعیین اثر نهایی عوامل اقلیمی و فنوتیپی بر ریسک و میانگین عملکرد لاین‌های گندم آبی در تحقیقات به نژادی

صفحه 1-23
هرمز اسدی؛ غلامرضا زمانیان؛ محمد نبی شهیکی تاش؛ محمد قربانی؛ محمد رضا جلال کمالی

2.

اثرات تنش خشکی و ریزگرد بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک در گیاه سورگوم دانه ای (Sorghum bicolar L.)

صفحه 24-45
لیلی صادقی؛ مسعود رفیعی؛ جهانفر دانشیان

3.

برهمکنش منابع کودی سیلیس و فسفر بر شاخص‌های مرتبط به خوابیدگی بوته و جذب عناصر در برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم هاشمی

صفحه 46-68
فاطمه عبدی؛ یوسف نیک نژاد؛ هرمز فلاح؛ سلمان دستان؛ داود براری تاری

4.

اثر مدیریت علف‌های هرز و منابع کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای

صفحه 69-93
مریم آریان مهر؛ علی قنبری؛ رضا قربانی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ رضا خراسانی؛ قربانعلی اسدی

5.

برآورد زمان‌آبی‌گرمایی مورد نیاز سبزشدن دو علف‌هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch. ) و کاهوی وحشی (Lactuca serriola L.)

صفحه 93-113
سمیه تکاسی؛ ابراهیم کازرونی منفرد؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی

6.

گزینش لاین‌های گندم نان متحمل خشکی براساس شاخص‌های تحمل و تحلیل شجره‌ای

صفحه 114-134
فرشاد بختیار؛ گودرز نجفیان؛ نوید شارسودا

7.

بررسی تاریخ کاشت‌های مختلف بر عملکرد کمی و کیفی چهار رقم کلزا (Brassica napus. L) در جیرفت

صفحه 135-151
زهرا امیری قنات سامان؛ بهاره پارسامطلق؛ مهدیه امیری نژاد؛ امان اله سلیمانی


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.