1.

اثرات تاریخ کاشت و رژیمهای آبیاری بر روی کمیّت و کیفیّت اسانس در گیاه Cuminum cyminum L.

دوره 23، شماره 1، بهار 1386، صفحه 134-140
جلیل زرین‌زاده؛ مهدی میرزا؛ هوشنگ آلیاری

2.

اثرات تراکم‌های مختلف کشت و تغذیه با کود‌های آلی بر بازده، عملکرد و ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه دارویی مرزه کوهستانی (Satureja mutica) در شرایط دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400
برزو یوسفی؛ فاطمه سفیدکن؛ محمد حسین لباسچی؛ مهدی میرزا

3.

اثرات تنش خشکی و کود دامی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و عملکرد .Thymus vulgaris L و Thymus daenensis Celak

دوره 33، شماره 5، زمستان 1396، صفحه 793-811
مهدیه عسکری؛ محمد علی بهدانی؛ سهیل پارسا؛ مجید جامی الاحمدی؛ سهراب محمودی

4.

اثر اسانس کلپوره (Teucrium polium L.) بر مهار رشد کلستریدیوم بوتولینوم تیپ A جداسازی شده از فراورده‌های لبنی سنتی

دوره 32، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 471-482
محمد وحید صادقی سروستانی؛ سعید حسین‌زاده؛ محسن عصفوری؛ وحید روشن؛ معصومه قاسمی‌نژاد؛ مختار اقتداری

5.

اثر اسانس‌های مرزه (Satureja spp.) بر عوامل بیماری‌زایی سودوموناس آئروجینوزا

دوره 36، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 195-208
نوید سعیدی؛ حوریه صادری؛ الهه تقیان؛ فاطمه سفیدکن؛ ایرج رسولی؛ رضا محمد صالحی؛ پرویز اولیاء

6.

اثر اسید هیومیک بر ویژگی‌های مورفولوژیک، اجزای عملکرد و اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تنش کم‌آبیاری

دوره 33، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1060-1071
علی فرهادی؛ ماشاءالله دانشور؛ حمیدرضا عیسوند؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی

7.

اثر تاریخ کاشت بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه Foeniculum vulgare cv.soroksari

دوره 21، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 465-479
رضا امیدبیگی؛ کریم صدرایی منجیلی؛ فاطمه سفیدکن

8.

اثر تراکم بوته بر عملکرد کمّی ‌و کیفی آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak.) در شرایط دیم سه استان‌ کشور

دوره 35، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 527-537
محمدحسین لباسچی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مریم مکی‌زاده تفتی؛ امیرحسین طالب‌پور؛ جمال حسنی؛ خلیل کریم‌زاده اصل؛ سمانه اسدی صنم

9.

اثر ترکیبات زیست فعال آویشن شیرازی (Zataria multiflora)بر کیفیت روغن استخراجی از زائدات ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)در طول نگهداری

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 189-200
فاطمه شرفی؛ سید مهدی حسینی؛ محمود ناصری؛ سید محمد موسوی

10.

اثر تغذیه‌ای سیلیکون روی صفات مورفولوژیکی و اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت سمّیت کادمیوم

دوره 36، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1052-1068
جواد قشلاق پور؛ راحله خادمیان؛ بهور اصغری؛ بهنام صداقتی

11.

اثر تنش خشکی بر عملکرد کمّی و کیفی، خصوصیات فیزیولوژیک و ترکیب‌های اسانس دو گونه Ocimum basilicum L. و Ocimum americanum L.

دوره 32، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 900-914
دیاکو رسولی؛ براتعلی فاخری

12.

اثر تنش خشکی بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه Nepeta pogonosperma Jamzad et Assadi در تراکم‏های مختلف

دوره 31، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 1071-1085
غزاله رمضان؛ بهلول عباس‌زاده

13.

اثر تنش خشکی بر کمّیت و کیفیت اسانس و کارایی مصرف آب (WUE) در اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.)

دوره 29، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 772-782
محمدهادی راد؛ کامکار جایمند؛ محمدحسن عصاره؛ مهدی سلطانی

14.

اثر تنش شوری بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک، میزان اسانس و روابط یونی دو زیرگونه مرزنجوش (Origanum vulgare L. ssp. vulgare & ssp. gracile)

دوره 37، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 658-674
زهرا عظیم زاده؛ عباس حسنی؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ ابراهیم سپهر

15.

اثر تنش شوری ناشی از کلرور سدیم بر رشد، عملکرد، میزان و ترکیب‌های اسانس Agastache foeniculum kuntz.

دوره 26، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 438-451
اروجعلی خرسندی؛ عباس حسنی؛ فاطمه سفیدکن؛ حبیب شیرزاد؛ علیرضا خرسندی

16.

اثر حشره‌کشی فرمولاسیون نانو‌کپسول اسانس درمنه Artemisia sieberi Besser روی سوسک برگ‌خوار نارون (Xanthogaleruca luteolla (Müler) (Coleoptera: Chrysomelidae

دوره 35، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 39-49
مریم وهابی مشهور؛ سعید محرمی‌پور سعید؛ مریم نگهبان

17.

اثر ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاهی و ورمی‌کمپوست بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.)

دوره 34، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 711-723
علی راحمی کاریزکی؛ رسول رحیمی؛ عبدالطیف قلی زاده؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ حسین صبوری؛ سیده حکیمه داودی

18.

اثر روشهای مختلف بسته‌بندی بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.)

دوره 30، شماره 1، بهار 1393، صفحه 142-157
مصباح بابالار؛ سعیده محتشمی؛ سیدمحمد ابراهیم‌زاده موسوی؛ محمدحسین میرجلیلی

19.

اثر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک شدن و برخی مواد مؤثره در دو توده گیاه ترخون (Artemisia dracunculus L.)

دوره 29، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 460-475
پرویز رضوانی‌مقدم؛ عسکر غنی؛ میترا رحمتی؛ سعیده محتشمی

20.

اثر زمانهای مختلف کاشت بر رشد، عملکرد پیکر رویشی و مقدار اسانس گیاه دارویی Dracocephalum moldavica L.

دوره 23، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 307-314
فاطمه برنا؛ رضا امیدبیگی؛ فاطمه سفیدکن

21.

اثر سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر رشد و ترکیب‌های اسانس مرزه (Satureja hortensis L.)

دوره 31، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 709-722
عزیزه فرجی؛ بهروز اسماعیل‌پور؛ فاطمه سفیدکن؛ بهلول عباس‌زاده؛ کاظم خاوازی

22.

اثر سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه ریحان بنفش (Ocimum basilicum L.)

دوره 31، شماره 2، بهار 1394، صفحه 283-306
هومن تهرانی شریف؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ علی‌اکبر تجلی؛ مریم مکی‌زاده تفتی

23.

اثر سطوح مختلف رطوبتی، زئولیت طبیعی وکودهای زیستی (نیتروکسین و بیوفسفر) بر برخی صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و میزان اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)

دوره 30، شماره 1، بهار 1393، صفحه 158-173
خلیل کریم‌زاده اصل؛ فاطمه سفیدکن؛ ناصر مجنون حسینی؛ سیدعلی پیغمبری

24.

اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و کودهای زیستی بر میزان اسانس و جذب برخی عناصر زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 31، شماره 5، پاییز 1394، صفحه 822-830
ستار غلامی گنجه؛ امین صالحی

25.

اثر ضدالتهابی اسانس حاصل از Eucalyptus globulus Labill. و تأثیر آن بر مسیر NF-ĸB

دوره 33، شماره 5، زمستان 1396، صفحه 769-778
کبری حبیبی؛ حسن رفعتی؛ ابوالحسن احمدیانی؛ آتوسا علی احمدی؛ مارک دیدریچ

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.